Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) do pobrania

BEZPIECZNA RODZINA – NNW Pracowników Oświaty:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Bezpieczna Rodzina”  – (PAT/OW071/1601)

Postanowienia dodatkowe do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Bezpieczna Rodzina”

NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ:

OFERTY SPECJALNE:

„EDU PLUS” (OWU – uchwała Zarządu nr 05/04/03/2014 Interrisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.2014 r.)

Szczególne warunki ubezpieczenia EDU PLUS
dla szkolnego programu ubezpieczeniowego Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej SA
 (uchwała nr 01/09/05/2016 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 09.05.2016 roku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 09.05.2016r.)

„UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, UCZNIÓW I PERSONELU PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH” (ACE EuropeanGroup Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce nr AH-GTC/01/05/2016/SCHOOL PA)

OFERTY STANDARDOWE:

„EDU PLUS” (OWU – uchwała Zarządu nr 05/04/03/2014 Interrisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 04.03.2014 r.)

Ubezpieczenie szkolne V” (OWU – uchwała Zarządu Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group nr 31/2014 z dnia 22.04.2014 r.)

Oświata” (OWU – uchwała Zarządu Gothaer TU S.A. nr 34/15 z dnia 14.04.2015 r.)

Ubezpieczenie z klasą” (OWU – uchwała Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. Nr 84/2012 z dnia 21.06.2012 r.)

EDUKACJA EMERYT:

Grupowego typ P Plus (PTGP32)

Tabela uszczerbkowa

Na wypadek ciężkiej choroby (CCGP33)

Na wypadek leczenia szpitalnego (LSGP32)

Na wypadek śmierci małżonka(NW) (ZMGP31)

Na wypadek śmierci ubezpieczonego (NW) (NWGP30)

Na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu (NW) (TUGP30)

Na wypadek śmierci małżonka (SMGP30)

Na wypadek śmierci rodziców oraz teściów (ZRGP30)

Na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu (TZGP32)

Na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem lub krwotokiem śródmózgowym (ZZGP32)