Interesuje mnie ubezpieczenie majątku

proszę zaznaczyć przynajmniej jedną opcję: domumieszkaniadomek letniskowydomu w budowietylko murówinne
oraz fakultatywnie: assistance domowyubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW)

Posiadam Kartę Klubu NAUczyciela o numerze:


Dane ubezpieczającego/właściciela

* - pola wymagane

Imię*: Nazwisko*:
Numer PESEL*: Telefon*: E-mail:*
Adres zamieszkania/zameldowania*:

Brak współwłaściciela - proszę przejść do uzupełnienia danych o mieniu.

Dane Współwłaściciela (jeśli dotyczy)

Imię: Nazwisko:
Numer PESEL: Adres zameldowania:


Dane (kolejnego) Współwłaściciela (jeśli dotyczy)

Imię: Nazwisko:
Numer PESEL: Adres zameldowania:


Dane dotyczące ubezpieczanego mienia:

Pełny adres ubezpieczanego mienia:*
Powierzchnia nieruchomości:* m2 Piętro:* Liczba pięter w budynku:*
Rok budowy:* teren zalewowy:*
dla domu l.pięter=0; parter=0
Suma ubezpieczenia samych murów:
Suma ubezpieczenia stałych elementów (np. glazury, drzwi, okien, tynków, szaf wnękowych itp.) od zdarzeń losowych:
Suma ubezpieczenia stałych elementów (np. glazury, drzwi, okien, tynków, szaf wnękowych itp.) od kradzieży z włamaniem:
Suma ubezpieczenia ruchomości domowych (sprzętów AGD, RTV, mebli) od zdarzeń losowych :
Suma ubezpieczenia ruchomości domowych (sprzętów AGD, RTV, mebli) od kradzieży z włamaniem:
Rodzaj zabezpieczeń antykradzieżowych:* brakalarmmonitoringdrzwi antywłamaniowe (certyf.)okna przeciwłamaniowe (certyf.)inne(jakie?)
Z jakiego materiału wykonane są ściany?*
Z jakiego materiału wykonany jest dach?*
Liczba bezszkodowych lat ubezpieczenia:* Czy w miejscu ubezpieczenia prowadzona jest działalność gospodarcza?* lokal pod wynajem?*
Od kiedy ma być obowiązywać ochrona?* OC w życiu prywatnym*

Jeżeli nieruchomość jest w kredycie bankowym, proszę podać dane do cesji na bank:
PEŁNA NAZWA BANKU, REGON BANKU, PEŁNY ADRES PLACÓWKI BANKU

Uwagi

Zgody


Zgadzam się na wszystkie poniższe zgody

Zgoda nr 1. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przeprowadzić Pani/Panu analizę potrzeb oraz przedstawić odpowiednie propozycje umów ubezpieczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nauczycielską Agencję Ubezpieczeniową S.A. z siedzibą w Warszawie (00-379), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez ww. podmiot w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

TAK (zgoda konieczna do przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia).

Zgoda nr 2. Dzięki tej zgodzie podmioty z grupy kapitałowej NAU będą mogły przedstawić Panu/Pani ofertę własnych usług.
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych podmiotom należącym do grupy kapitałowej NAU, tj. NAU Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, w celach marketingowych oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez te podmioty w powyższych celach oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

TAK

Zgoda nr 3. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przedstawić Panu/Pani ofertę za pomocą wiadomości elektronicznej lub połączenia głosowego.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-379), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu (zgoda konieczna do przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia):

wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS)połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna oraz automatyczne systemy wywołujące IVR)
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych