NAU SA od kilku lat szeroko angażuje się w działalność społeczną w ramach  Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) poprzez realizację programu Partnerstwo dla Oświaty.
PdO
Misją programu jest podnoszenie jakości kształcenia w lokalnych społecznościach poprzez udostępnienie dodatkowych funduszy oraz generowanie wymiernych oszczędności.

Zaangażowanie firmy w sprawy edukacji polega między innymi na dostarczaniu innowacyjnych narzędzi pozwalających na wykorzystanie potencjału, rozwój oraz podniesienie standardów edukacji.

Partnerstwo dla Oświaty to długofalowa współpraca oparta na partnerskich relacjach, wzajemnej wymianie doświadczeń pomiędzy tymi, którzy definiują potrzeby, a tymi którzy „mogą, chcą i wiedzą” jak udzielić wsparcia.

Wspólnie generujemy oszczędności dla lepszej oświaty

E-Dziennik – Kompleksowy system do zarządzania procesem edukacyjnym.