Zapewnia ochronę właścicielowi pojazdu przed skutkami finansowymi spowodowanymi awarią, wypadkiem, kolizją oraz kradzieżą auta na terenie Polski.


Auto Casco (AC)
Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i zapewnia ochronę właścicielowi pojazdu przed skutkami finansowymi spowodowanymi awarią, wypadkiem, kolizją oraz kradzieżą auta na terenie Polski.

Dlaczego warto ubezpieczyć się w NAU?
Oferujemy Ci specjalnie wynegocjowane dla pracowników oświaty i ich rodzin, bardzo atrakcyjne oferty ubezpieczeń AC. Z nami możesz uzyskać 10% zniżki składki w pakiecie. Dzięki współpracy z dziesięcioma towarzystwami ubezpieczeniowymi zapewniamy Ci bogaty wybór najbardziej atrakcyjnej oferty. Z nami do zawartej umowy autocasco możesz otrzymać gratisowo ubezpieczenie assistance, zapewniające np. darmowe holowanie pojazdu po wypadku lub drobną naprawę na miejscu zdarzenia, nie obciążając polisy AC. Oferujemy możliwość rozszerzenia ubezpieczenia AC m.in. o pokrycie kosztów dorobienia utraconych kluczyków do pojazdu i wymiany zamków, ewentualnie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, odstąpienie od naliczania zwyżki składki z tytułu wypłaty odszkodowania za szkodę likwidowaną jako „szkoda drobna” – czyli szkoda, w której kwota odszkodowania wyliczona metodą kosztorysową nie przekracza 1 500zł.

Do kogo jest skierowana oferta?
Dobrowolne ubezpieczenie autocasco kierowane jest do właścicieli pojazdów mechanicznych. Umowy ubezpieczenia zawierane są z posiadaczami pojazdów mechanicznych – osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy mechaniczne zarejestrowane na terenie Polski, takie jak: pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, przyczepy wraz z ich wyposażeniem oraz pojazdy wolnobieżne. Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?
Umowa ubezpieczenia AC obejmuje uszkodzenia, zniszczenia lub utratę pojazdu powstałe wskutek:

  • zderzenia z innym pojazdem,
  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z podłożem, przedmiotami, zwierzętami lub osobami znajdującymi się poza pojazdem,
  • powodzi, zatopienia, huraganu, piorunu, opadu atmosferycznego, osuwania lub zapadnięcia się ziemi, lawiny, pożaru, wybuchu,
  • działania czynnika chemicznego i termicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
  • uszkodzenia przez osoby trzecie pojazdu lub ubezpieczonego dodatkowo wyposażenia,
  • użycia pojazdu do przewozu osób, którym ma być udzielona pomoc lekarska, w związku z zagrożeniem życia lub poważnym zagrożeniem zdrowia,
  • kradzieży pojazdu, jego części lub ubezpieczonego dodatkowo wyposażenia bądź zaboru pojazdu w celu jego krótkotrwałego użycia.


Interesuje mnie ubezpieczenie

Proszę wybrać conajmniej jedną opcję: OCACNNWAssistanceOponySzyby

Posiadam Kartę Klubu NAUczyciela o numerze:


Dane właściciela/posiadacza pojazdu mechanicznego

* - pola wymagane

Imię*: Nazwisko*:
Numer PESEL*: Telefon*: E-mail:*
Adres zamieszkania/zameldowania*:
WŁAŚCICIEL POSIADA AKTYWNE UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEMBRAK AKTYWNYCH UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDEM
POSIADANA KATEGORIA UPRAWNIENIA
A1AB1BC1CD1DBEC1ECED1EDET
Data wydania prawa jazdy*: Liczba lat bezszkodowej jazdy OC: Liczba lat bezszkodowej jazdy AC:
Kod pocztowy miejsca użytkowania pojazdu*: Koniec bieżącego okresu ubezpieczenia*:
Wykonywany zawód: Czy posiada dzieci wieku poniżej 25 lat?: taknie

Brak współwłaściciela - proszę przejść do uzupełnienia danych o pojeździe.


Dane Współwłaściciela (jeśli dotyczy)

* - pola wymagane

Imię: Nazwisko:
Numer PESEL: Adres zameldowania:
Data wydania prawa jazdy: Liczba lat bezszkodowej jazdy OC: Liczba lat bezszkodowej jazdy AC:


Dane (kolejnego) Współwłaściciela (jeśli dotyczy)

Imię: Nazwisko:
Numer PESEL: Adres zameldowania:
Data wydania prawa jazdy: Liczba lat bezszkodowej jazdy OC: Liczba lat bezszkodowej jazdy AC:


Dane dotyczące posiadanego pojazdu:

Nr rejestracyjny:* Nr nadwozia/VIN:*
Marka:* Model:*
Pojemność silnika [cm3]:* Moc silnika:*
Rodzaj nadwozia:* Rodzaj skrzyni biegów:* manualnaautomatyczna
Wersja wyposażenia:* Liczba drzwi:* Liczba miejsc:* Rodzaj paliwa:*
Rok produkcji:* Data pierwszej rejestracji:* Aktualny przebieg [tys. km.]:*
Kolor pojazdu:* Pojazd sprowadzony z zagranicy?* Czy będzie używany zarobkowo?*
Szacowany roczny przebieg [tys. km.]:* Miejsce parkowania:
Szacowana Wartość pojazdu (w przypadku AC)[zł]: Cesja polisy AC (kredyt/leasing): tak
Uwagi

Zgody


Zgadzam się na wszystkie poniższe zgody

Zgoda nr 1. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przeprowadzić Pani/Panu analizę potrzeb oraz przedstawić odpowiednie propozycje umów ubezpieczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nauczycielską Agencję Ubezpieczeniową S.A. z siedzibą w Warszawie (00-379), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez ww. podmiot w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

TAK (zgoda konieczna do przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia).

Zgoda nr 2. Dzięki tej zgodzie podmioty z grupy kapitałowej NAU będą mogły przedstawić Panu/Pani ofertę własnych usług.
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych podmiotom należącym do grupy kapitałowej NAU, tj. NAU Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, w celach marketingowych oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez te podmioty w powyższych celach oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

TAK

Zgoda nr 3. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przedstawić Panu/Pani ofertę za pomocą wiadomości elektronicznej lub połączenia głosowego.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-379), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu (zgoda konieczna do przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia):

wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS)połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna oraz automatyczne systemy wywołujące IVR)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych