Każdy z nas troszczy się na co dzień o bezpieczeństwo swoich najbliższych. To bez wątpienia największa wartość dla każdego rodzica. Dlatego też, Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA wraz ze STU Ergo Hestia SA stworzyła program ochrony ubezpieczeniowej z myślą o potrzebach pracowników oświaty i ich rodzin:

 • współmałżonków/ partnerów – ochrona do 80 r.ż.
 • dzieci – przystąpienie od urodzenia do 30 r.ż.
 • rodziców/ teściów – ochrona do 80 r.ż.
 • wnuków – przystąpienie od urodzenia do 30 r.ż.

BEZPIECZNA RODZINA to konkurencyjny na rynku produkt zarówno pod względem szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jak i wysokości składki. To gwarancja ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków dla rodziców i dzieci – w domu, pracy, szkole oraz podróży.

Korzyści z uczestnictwa:

 • kompleksowa ochrona dla ubezpieczonego i jego rodziny, cały rok, 24 godziny na dobę
 • oszczędność – konkurencyjna wysokość składki
 • zwrot kosztów rehabilitacji – możliwość wyboru placówki medycznej
 • zwrot kosztów zakupu wyrobów medycznych
 • wypłata świadczenia szpitalnego – już od pierwszej doby pobytu w placówce
 • rozszerzony zakres ochrony o zawały serca i udary mózgu
 • profesjonalna obsługa – szybka i sprawna likwidacja szkód przez NAU SA.

Pakiet OCHRONA W PODRÓŻY na terenie Europy
Podstawą każdej dobrze zaplanowanej wycieczki powinien być plan awaryjny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu, czy zagubienia bagażu. Program BEZPIECZNA RODZINA zapewnia ubezpieczonym kompleksową pomoc i wsparcie finansowe na wypadek takich właśnie zdarzeń:

 • koszty leczenia na terenie Europy, poza RP
 • pakiet usług assistance, m.in. organizacja transportu do kraju, pomoc w wyrobieniu dokumentów w przypadku kradzieży
 • leczenie stomatologiczne
 • koszty ratownictwa
 • bagaż podróżny
 • odpowiedzialność cywilna

Możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o:

 • kolejny lub dłuższy wyjazd niż 14 dni
 • ochronę na cały świat
 • choroby przewlekłe
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka*

*Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie SWU dla Pracowników Oświaty „OCHRONA W PODRÓŻY”.

Pliki do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Bezpieczna Rodzina”
Postanowienia dodatkowe do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Bezpieczna Rodzina”
SWU dla pracowników oświaty „Bezpieczna Rodzina” z dn. 21.03.2017
SWU dla pracowników oświaty „Ochrona w Podróży” z dn. 21.03.2017
SWU dla pracowników oświaty „Bezpieczna Rodzina” z dn. 20.09.2017
SWU dla pracowników oświaty „Bezpieczna Rodzina” z dn. 27.04.2018
Aneks do SWU dla pracowników oświaty „Ochrona w Podróży” z dn. 25.10.2017