To program ubezpieczeniowy zapewniający pracownikom oświaty, którzy przechodzą na emeryturę, indywidualną kontynuację grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków BEZPIECZNA RODZINA.
Preferencyjne warunki oraz szeroki zakres świadczeń ochronnych oferowane są w dwóch opcjach ubezpieczenia, różniących się zakresem ochrony oraz wysokością składki. Oprócz głównego ubezpieczonego ochroną mogą być objęci członkowie jego rodziny – małżonek/partner, dziecko oraz wnuk.

Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową:

  • zakończenie zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę pracownika oświaty, który był ubezpieczony w programie BEZPIECZNA RODZINA
  • złożenia „Oświadczenia o przystąpieniu do programu BEZPIECZNY EMERYT” w ciągu miesiąca od dnia przejścia na emeryturę
  • ochrona ubezpieczeniowa do 80 r.ż.

Pliki do pobrania
SWU „Bezpieczny Emeryt” z dn. 20.09.2017