Edukacja Emeryt to ubezpieczenie zapewniające indywidualną kontynuację Programu Edukacja pracownikom oświaty, którzy przechodzą na emeryturę. Aby skorzystać z oferty z ograniczonymi karencjami oraz bez badań medycznych, chęć kontynuacji ubezpieczenia należy zgłosić nie później niż 2 miesiące po odejściu na emeryturę.

Preferencyjne warunki ubezpieczenia oraz zakres i rodzaje świadczeń dostosowane są do potrzeb wynikających z etapu życia ubezpieczonych. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 69. roku życia, w tym również pełnoletnie dzieci, współmałżonek lub partner ubezpieczonego.

Do ubezpieczenia mogą także przystąpić osoby przebywające na świadczeniu kompensacyjnym. W przypadku osób  przebywających na rencie, nie ma możliwości objęcia ochroną ubezpieczeniową.

Warianty ochrony ubezpieczeniowej Edukacja Emeryt (łączna kwota świadczenia)

Uwaga!
Aby ubezpieczenie rozpoczęło się od 1 dnia najbliższego miesiąca, pełna dokumentacja musi wpłynąć do NAU SA w oryginale do 19 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony (np. ubezpieczenie od 1 września – dokumenty muszą wpłynąć do 19 sierpnia).

Najczęściej zadawane pytania  – FAQ


Pliki do pobrania:
Tabela zakresu ubezpieczenia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
Informacja dodatkowa dla przystępujących do ubezpieczenia
Oświadczenie dane osobowe – Edukacja Emeryt
Indywidualny numer rachunku i druk przekazu pocztowego
(automatyczny generator numeru i druku przekazu)

Szczegółowe zasady dot. ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w OWU.