Kompleksowa forma obsługi, zabezpieczająca całość interesów majątkowych Twojej placówki.


Dyrektorze, zarządzając szkołą, każdego dnia troszczysz się o to, aby wszystko funkcjonowało jak najlepiej. Jednak rzeczywistość bardzo często niesie ze sobą niespodziewane wydarzenia, które mogą zniweczyć włożony przez Ciebie trud.
Badania wykazały, że ponad 50% polskich szkół wybiera ubezpieczenie z bardzo ograniczonym zakresem ubezpieczenia. Ty możesz wybrać lepiej!

W pełni rozumiemy jak wielką odpowiedzialność ponosisz, stając przed dylematem wyboru najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia majątku swojej szkoły.  Aby uwolnić Cię od takich rozterek  wynegocjowaliśmy specjalną ofertę ubezpieczenia majątku. Oferujemy Ci kompleksową formę obsługi, zabezpieczającą całość interesów majątkowych Twojej placówki.
Z nami otrzymujesz jedną polisę potwierdzającą zawarcie wszystkich umów ubezpieczenia!

Zadzwoń pod numer Infolinii NAU S.A. 801 11 22 55 i poznaj szczegóły oferty.