Oferta przygotowana przez PZU Życie SA oraz NAU SA to ubezpieczenie przygotowane specjalnie dla pracowników oświaty niemających możliwości dalszego korzystania z grupowego ubezpieczenia na życie EDUKACJA. Dzięki niemu każdy z dotychczas ubezpieczonych ma możliwość korzystania z preferencyjnych warunków ochrony ubezpieczeniowej:

 • szeroka ochrona, brak karencji i badań medycznych
 • dostępność – do ubezpieczenia może przystąpić współmałżonek i pełnoletnie dziecko.

Warianty ubezpieczenia:


W celu przystąpienia do programu należy:

Skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta NAU SA – tel. (22) 696 72 70 lub 801 11 22 55,
pn./pt. 9.00 – 17.00 lub mailowo na adres emeryt@nau.pl.
Po przedstawieniu oferty i warunków ubezpieczenia zainteresowany ubezpieczeniem klient zobligowany będzie do:

 1. Zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) oraz z informacją dodatkową.
 2. Wybrania jednego z wariantów ubezpieczenia (tabela powyżej).
 3. Wydrukowania i podpisania Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych i zapoznania się z OWU.
 4. Przesłania „Oświadczenia” mailem, faksem lub listownie do NAU SA
 5. Sporządzenia wraz z pracownikiem NAU SA „Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia”.
 6. Podpisania ”Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia” – NAU SA prześle dokument na adres mailowy lub pocztą.
 7. wpłaty składki za ubezpieczenie na konto NAU SA – (do pobrania indywidualny numer rachunku i druk przekazu pocztowego)
 8. Przesłania do NAU SA pocztą/kurierem kompletu podpisanych dokumentów:
  a) „Oświadczenie”
  b) „Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia”

Adres: NAU SA ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa

Uwaga! Aby ubezpieczenie rozpoczęło się od 1 dnia najbliższego miesiąca, pełna dokumentacja musi wpłynąć do NAU SA w oryginale do 19 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony (np. ubezpieczenie od 1 września – dokumenty muszą wpłynąć do 19 sierpnia).


Pliki do pobrania:
Oferta – Nauczyciel w Pełni Życia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
Informacja dodatkowa dla przystępujących do ubezpieczenia
Oświadczenie dane osobowe – Nauczyciel w Pełni Życia
Indywidualny numer rachunku i druk przekazu pocztowego
(automatyczny generator numeru i druku przekazu)
Tabela uszczerbkowa

Szczegółowe zasady dot. ochrony ubezpieczeniowej znajdują się w OWU.