Chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim.


Odpowiedzialność Cywilna (OC)
Obowiązkiem każdego kierowcy jest zawarcie Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Oryginał polisy bądź dowód opłacenia ostatniej składki kierowca zawsze powinien posiadać ze sobą.

Dlaczego warto ubezpieczyć się w NAU?
Dzięki specjalnie wynegocjowanym dla pracowników oświaty ofertom, możesz uzyskać 10% zniżki składki w pakiecie. Uwzględnimy wszystkie Twoje zniżki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia.

Do kogo jest skierowana oferta?
Ubezpieczenie skierowane jest do posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz kierujących pojazdami mechanicznymi zatrudnionych w placówkach oświatowych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem wyrządziła szkodę związaną z ruchem tego pojazdu. Ubezpieczenie to chroni posiadacza pojazdu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych tym pojazdem osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie OC chroni zatem z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Sprawdź naszą ofertę!