Krótkoterminowe OC dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych.


Do kogo skierowana jest oferta?
Oferta skierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia są samochody osobowe oraz ciężarowe do 3,5 tony masy całkowitej, będące własnością podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?
Zakres ochrony obejmuje ekonomiczne skutki szkód wyrządzone osobom trzecim.

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie?
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż ubezpieczenie jest OC krótkoterminowym tylko na okres 30 dni.