Ubezpiecz swoją podróż!


Podróż
Zamierzasz wakacyjny urlop spędzić na tropikalnych plażach? Wyjeżdżasz na ferie zimowe poza granicę Polski? Chcesz bezpiecznie szusować na zagranicznych stokach? A może pracujesz za granicą umysłowo lub fizycznie? Ubezpiecz swoją podróż!

Happy family with suitcase at studioDlaczego warto ubezpieczyć się w NAU?
Zapewniamy możliwość elastycznego wyboru najbardziej korzystnego dla Ciebie wariantu wśród oferty dziesięciu towarzystw ubezpieczeniowych. Co daje zawarcie ubezpieczenia?  Zrefundujemy Ci koszty poniesione m.in. z tytułu zabiegów medycznych, operacji, transportu do szpitala. Odpowiemy za utracony lub uszkodzony bagaż podróżny i sprzęt sportowy (narty, deska snowboardowa/surfingowa, łyżwy, rower, sprzęt do nurkowania).W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej zrefundujemy koszty, którymi obciążył Cię organizator. Jeżeli przypadkowo wyrządzisz szkodę osobie trzeciej, zrefundujemy koszty poniesione w związku z naprawieniem tej szkody. Zapewniamy możliwość dowolnej kompozycji  zakresu ubezpieczenia poprzez wykupienie rożnych klauzul, stosownie do indywidualnych potrzeb ubezpieczającego, a także możliwość zawarcia ubezpieczenia w ramach tzw. polisy otwartej, rozliczanej po zakończeniu okresu ubezpieczenia, bez konieczności wystawiania polis na poszczególne wyjazdy.

Do kogo jest skierowana oferta?

Do osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych (zakłady pracy,
biura podróży, biura pośrednictwa pracy).

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Ubezpieczenie kosztów leczenia poniesionych przez Ubezpieczonego
poza granicami RP lub kraju stałego pobytu oraz pokrycie kosztów natychmiastowej pomocy Ubezpieczonemu, a także:

  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
  • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
  • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej,
  • ubezpieczenie kosztów odwołania noclegu,
  • ubezpieczenie kosztów odwołania przelotu/przejazdu.

Dzięki przynależności do Klubu posiadacz Karty Klubu NAU może otrzymać dodatkową zniżkę nawet do 20%.

Zadzwoń pod numer infolinii NAU – 801 11 22 55 i poznaj szczegóły oferty.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zgłoszenie wyjazdu zagranicznego