Nie będziesz musiał martwić się o rozmiar szkód wyrządzonych w związku z ruchem Twojego pojazdu, na terytorium państw należacych do Systemu Zielonej Karty.


Zielona Karta
Z  Zieloną Kartą nie będziesz musiał martwić się o rozmiar szkód wyrządzonych w związku z ruchem Twojego pojazdu, na terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty.

Do kogo skierowana jest oferta?
Oferta skierowana jest do osób, które poruszają się pojazdem mechanicznym poza granicami Polski, Tunezji, Turcji oraz Ukrainy.
Obligatoryjnie musimy posiadać ubezpieczenie Zielonej Karty udając się do: Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Serbii i Czarnogór

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów za granicą Polski.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?
Zakres ochrony obejmuje ekonomiczne skutki szkód wyrządzone osobom trzecim poza granicami Polski.

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie?
Należy pamiętać o wykupie ubezpieczenia wraz z coroczną polisą OC. Będzie to znacznie mniejszy wydatek.