Kim jesteśmy

Już od blisko 20 lat, w myśl starej zasady „razem możemy więcej”, opracowujemy produkty ubezpieczeniowe dostosowane do potrzeb i możliwości branży oświatowej. Najważniejsze są dla nas potrzeby naszych klientów, dlatego przy tworzeniu ofert współpracujemy z dyrektorami szkół, nauczycielami i radami rodziców. Szukamy najlepszych na rynku rozwiązań, stawiamy na wysoką jakość, prowadzimy negocjacje cenowe i budujemy ofertę finalną.

Wartości NAU

  1. Pasja – oznacza dla nas osobiste zaangażowanie w codzienną pracę, której celem jest dostarczenie Klientowi usług na najwyższym poziomie. Zadowolenie Klienta to powód do radości i dumy.
  2. Innowacyjność – rozumiemy jako odwagę do poszukiwania nowoczesnych i nieszablonowych rozwiązań. Dla naszych Klientów rozwijamy się i wyprzedzamy oczekiwania.
  3. Wolność i autonomia – to otwarta przestrzeń do indywidualnego działania, swoboda wyrażania własnego zdania oraz samodzielnego podejmowania decyzji. Czyni nas wyjątkowymi.
  4. Uczciwość i szacunek do innych – to fundament, na którym opieramy nasze działania i podstawa długotrwałych, pozytywnych relacji. Respektowanie potrzeb daje poczucie bezpieczeństwa i buduje zaufanie.
  5. Współpraca i wzajemna pomoc – pozwalają na realizację wspólnego celu, bazując na zaangażowaniu wszystkich i czerpiąc z różnorodności każdego. Można na nas liczyć.
  6. Odpowiedzialność – to zobowiązanie do rzetelnego wykonywania swoich zadań i gotowość ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji. To nasza tożsamość.

Misja NAU

Razem korzystniej! Misję naszą realizujemy kreując unikalne, grupowe rozwiązania finansowo-ubezpieczeniowe dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta w opcjach i cenach na rynku dla Niego nieosiągalnych.