Oferta ubezpieczenia NNW – szkoły ponadpodstawowe

Co wyróżnia naszą ofertę?

student

ubezpieczenie dla maturzystów
na okres 13 miesięcy,
dla studentów od 1 października

hotel

dodatkowe świadczenie za pobyt w szpitalu
w wyniku NW powyżej 5 dni – 350 zł

okulary

zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie m.in. koszt nabycia szkieł okularowych