Oferta ubezpieczenia NNW – żłobki i przedszkola

Co wyróżnia naszą ofertę?

robak

zwrot kosztów usunięcia kleszcza
oraz antybiotykoterapii w związku z usunięciem kleszcza

spinacz

świadczenia z tytułu zadławienia i usunięcia
ciała obcego z nosa lub ucha

rodzina

dodatkowe świadczenie za pobyt rodzica
z dzieckiem w szpitalu – 20 zł/dzień