Uwaga

Zgodnie z OWU pandemia jest wyłączona z ochrony.
Pamiętaj, że na terenie Europy obowiązuje karta EKUZ która daje ochronę w przypadku zachorowania na COVID-19

Ogólne warunki ubezpieczenia znajdziesz tutaj

  Zgłoszenie wyjazdu zagranicznego dla ubezpieczonych w programie BR

  * pola z gwiazdką są obowiązkowe

  Formularz należy wypełnić najpóźniej 3 dni robocze przed wyjazdem.

  KL darmowe - jednorazowy wyjazd do 14 dni dla ubezpieczonych w programie BR

  (bezpłatność nie dotyczy rozszerzeń o choroby przewlekłe i amatorskie uprawianie sportu)

  KL płatne - 2 zł za dzień Europa i Basen Morza Śródziemnego (płatne na życzenie klienta lub za kolejny wyjazd), 3 zł za dzień Świat (płatne zawsze)
  (rozszerzenie o choroby przewlekłe i amatorskie uprawianie sportu - informacja o płatności poniżej)

  1. Dane wyjeżdżających

  Główny Ubezpieczony

  Adres zameldowania/zamieszkania

  + amatorskie narciarstwo, snowboarding, windsurfing, narty wodne (2,5 zł/dzień)

  + choroby przewlekłe (2 zł/dzień)

  Czy Główny Ubezpieczony wyjeżdża?*

  taknie


  Członkowie rodziny

  Z pakietu Ochrona w Podróży może skorzystać osoba ubezpieczona w Programie Bezpieczna Rodzina: - bezpłatnie(a) Główny Ubezpieczony, partner/współmałżonek Głównego Ubezpieczonego i jego dziecko do 30 r.ż.

  + amatorskie narciarstwo, snowboarding, windsurfing, narty wodne (2,5 zł/dzień)

  + choroby przewlekłe (2 zł/dzień)

  2. Dane dotyczące wyjazdu

  Termin wyjazdu

  Miejsce wyjazdu

  Wszystkie kraje europejskie i wybrane kraje basenu Morza Śródziemnego (Turcja, Egipt, Tunezja, Maroko, Wyspy Kanaryjskie)Świat

  Jednocześnie oświadczam, że oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia oraz niżej wymienione zgody na przetwarzanie danych osobowych, składam także w imieniu członków mojej rodziny wskazanych w tabeli powyżej i potwierdzam, że zostałam/em przez te osoby upoważniona/y do złożenia takich oświadczeń.

  (a)
  1. Dotyczy pierwszego wyjazdu w roku polisowym, trwającego nie dłużej niż 14 dni do krajów Europy oraz Basenu Morza Śródziemnego (Turcja, Egipt, Tunezja, Maroko, Wyspy Kanaryjskie) bez rozszerzeń ochrony ubezpieczeniowej o następstwa chorób przewlekłych lub amatorskiego uprawiania narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego lub windsurfingu.
  2. Składka za osobodzień za wyjazd na terenie Europy + basen Morza Śródziemnego (Turcja, Egipt, Tunezja, Maroko, Wyspy Kanaryjskie) naliczana od 15 dnia pobytu za granicą za 15-sty i każdy następny dzień ubezpieczenia – 2,00 zł.
  3. Składka za osobodzień za wyjazd poza Europę naliczana za każdy dzień pobytu Ubezpieczonego za granicą - 3,00 zł.

  3. Zgody

  Wyrażam zgody na:
  Zgadzam się na wszystkie poniższe zgody


  Zgoda nr 1. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przeprowadzić Pani/Pana analizę potrzeb oraz przedstawić odpowiednie propozycje umów ubezpieczenia (zgoda konieczna do przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia).zgadzam się Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nauczycielską Agencję Ubezpieczeniową S.A. z siedzibą w Warszawie (00-379), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez ww. podmiot w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.


  Zgoda nr 2. Zgoda nr 2. Dzięki tej zgodzie podmioty z grupy kapitałowej NAU będą mogły przedstawić Pani/Panu ofertę własnych usług (zgoda nieobowiązkowa).zgadzam się Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych podmiotom należącym do grupy kapitałowej NAU, tj. NAU Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, w celach marketingowych oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez te podmioty w powyższych celach oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.


  Zgoda nr 3. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przedstawić Panu/Pani ofertę za pomocą wiadomości elektronicznej lub połączenia głosowego.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa a także w przypadku wyrażenia zgody z pkt 2 - również innych podmiotów z grupy kapitałowej NAU, tj. NAU Profit Sp.z.o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu:

  wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS) połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna oraz automatyczne systemy wywołujące IVR)

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Obligatoryjne zgody Towarzytwa Ubezpieczeniowego