Zapewnia ochronę właścicielowi pojazdu przed skutkami finansowymi spowodowanymi awarią, wypadkiem, kolizją oraz kradzieżą auta na terenie Polski.


Auto Casco (AC)
Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i zapewnia ochronę właścicielowi pojazdu przed skutkami finansowymi spowodowanymi awarią, wypadkiem, kolizją oraz kradzieżą auta na terenie Polski.

Dlaczego warto ubezpieczyć się w NAU?
Oferujemy Ci specjalnie wynegocjowane dla pracowników oświaty i ich rodzin, bardzo atrakcyjne oferty ubezpieczeń AC. Z nami możesz uzyskać 10% zniżki składki w pakiecie. Dzięki współpracy z dziesięcioma towarzystwami ubezpieczeniowymi zapewniamy Ci bogaty wybór najbardziej atrakcyjnej oferty. Z nami do zawartej umowy autocasco możesz otrzymać gratisowo ubezpieczenie assistance, zapewniające np. darmowe holowanie pojazdu po wypadku lub drobną naprawę na miejscu zdarzenia, nie obciążając polisy AC. Oferujemy możliwość rozszerzenia ubezpieczenia AC m.in. o pokrycie kosztów dorobienia utraconych kluczyków do pojazdu i wymiany zamków, ewentualnie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, odstąpienie od naliczania zwyżki składki z tytułu wypłaty odszkodowania za szkodę likwidowaną jako „szkoda drobna” – czyli szkoda, w której kwota odszkodowania wyliczona metodą kosztorysową nie przekracza 1 500zł.

Do kogo jest skierowana oferta?
Dobrowolne ubezpieczenie autocasco kierowane jest do właścicieli pojazdów mechanicznych. Umowy ubezpieczenia zawierane są z posiadaczami pojazdów mechanicznych – osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy mechaniczne zarejestrowane na terenie Polski, takie jak: pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, przyczepy wraz z ich wyposażeniem oraz pojazdy wolnobieżne. Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?
Umowa ubezpieczenia AC obejmuje uszkodzenia, zniszczenia lub utratę pojazdu powstałe wskutek:

  • zderzenia z innym pojazdem,
  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z podłożem, przedmiotami, zwierzętami lub osobami znajdującymi się poza pojazdem,
  • powodzi, zatopienia, huraganu, piorunu, opadu atmosferycznego, osuwania lub zapadnięcia się ziemi, lawiny, pożaru, wybuchu,
  • działania czynnika chemicznego i termicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
  • uszkodzenia przez osoby trzecie pojazdu lub ubezpieczonego dodatkowo wyposażenia,
  • użycia pojazdu do przewozu osób, którym ma być udzielona pomoc lekarska, w związku z zagrożeniem życia lub poważnym zagrożeniem zdrowia,
  • kradzieży pojazdu, jego części lub ubezpieczonego dodatkowo wyposażenia bądź zaboru pojazdu w celu jego krótkotrwałego użycia.

Imię i nazwisko:

Numer pesel:

Telefon:

Email:

Adres miejsca zarejestrowania pojazdu:

Kod pocztowy miejsca zarejestrowania pojazdu:

Koniec bieżącego okresu ubezpieczenia:

Data urodzenia właściciela pojazdu:

Data urodzenia współwłaściciela pojazdu (jeśli dotyczy):

Liczba lat bezszkodowej jazdy OC:

Data wydania prawa jazdy właściciela:

Data wydania prawa jazdy współwłaściciela (jeśli dotyczy)

Numer rejestracyjny:

Wykonywany zawód:

Czy posiadasz dzieci wieku poniżej 12 lat: TakNie

Dane dotyczące posiadanego pojazdu:

Marka:

Model:

Pojemność silnika [cm3]:

Moc silnika:

Rodzaj nadwozia:

Rodzaj skrzyni biegów: ManualnaAutomatyczna

Liczba drzwi:

Rodzaj paliwa: BenzynaGazRopaPrąd

Rok produkcji:

Przebieg:

Wartość pojazdu (w przypadku AC):

OCACNNWAssistance

Wszystkie pola wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Informujemy, iż administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana dobrowolnie jest Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej informacji handlowej (m.in. Newsletter) kierowanej do mnie przez Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa.

w celu weryfikacji prosimy o zaznaczenie "nie jestem robotem"