Każdy z nas troszczy się na co dzień o bezpieczeństwo swoich najbliższych. To bez wątpienia największa wartość dla każdego rodzica. Dlatego też, Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA wraz ze STU Ergo Hestia SA stworzyła program ochrony ubezpieczeniowej z myślą o potrzebach pracowników oświaty i ich rodzin (współmałżonków, partnerów oraz dzieci w wieku od urodzenia do 30 r.ż.).

BEZPIECZNA RODZINA to konkurencyjny na rynku produkt zarówno pod względem szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jak i wysokości składki. To gwarancja ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków dla rodziców i dzieci – w domu, pracy, szkole oraz podróży.

Korzyści z uczestnictwa:

 • kompleksowa ochrona dla ubezpieczonego i jego rodziny, cały rok, 24 godziny na dobę
 • oszczędność – konkurencyjna wysokość składki
 • zwrot kosztów rehabilitacji – możliwość wyboru placówki medycznej
 • zwrot kosztów zakupu wyrobów medycznych
 • wypłata świadczenia szpitalnego – już od pierwszej doby pobytu w placówce
 • rozszerzony zakres ochrony o zawały serca i udary mózgu
 • profesjonalna obsługa – szybka i sprawna likwidacja szkód przez NAU SA.

Pakiet OCHRONA W PODRÓŻY na terenie Europy
Podstawą każdej dobrze zaplanowanej wycieczki powinien być plan awaryjny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – zachorowania, nieszczęśliwego wypadku, pobytu w szpitalu, czy zagubienia bagażu. Program BEZPIECZNA RODZINA zapewnia ubezpieczonym kompleksową pomoc i wsparcie finansowe na wypadek takich właśnie zdarzeń:

 • koszty leczenia na terenie Europy, poza RP (jedna podróż do 14 dni)
 • pakiet usług assistance, m.in. organizacja transportu do kraju, pomoc w wyrobieniu dokumentów w przypadku kradzieży
 • leczenie stomatologiczne
 • koszty ratownictwa
 • bagaż podróżny
 • odpowiedzialność cywilna

Możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o:

 • kolejny lub dłuższy wyjazd niż 14 dni
 • ochronę na cały świat
 • choroby przewlekłe
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka*

*Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie SWU dla Pracowników Oświaty „OCHRONA W PODRÓŻY”.

Pliki do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Bezpieczna Rodzina”
Postanowienia dodatkowe do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Bezpieczna Rodzina”
Szczególne Warunki Ubezpieczenia dla pracowników oświaty „Bezpieczna Rodzina”
Szczególne Warunki Ubezpieczenia dla pracowników oświaty „Ochrona w Podróży”


WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zgłoszenie wyjazdu zagranicznego