Dla posiadaczy, właścicieli i użytkowników domów jednorodzinnych i lokali mieszkaniowych.


Dom Nauczyciela to szeroki wachlarz ryzyk, gwarantujący dopasowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb.

Ideą NAU jest, aby składka ubezpieczeniowa dla pracownika oświaty była zawsze niższa niż dostępna na rynku.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • dom jednorodzinny (również w budowie)
 • lokal mieszkalny (również w budowie)
 • garaż, inne budynki
 • ogrodzenie
 • ruchomości domowe znajdujące się w lokalu lub budynku mieszkalnym
 • stałe elementy lokalu

Dodatkowe ryzyka:

 • OC w życiu prywatnym (dla Ciebie i Twojej rodziny)
 • życie i zdrowie osoby Ubezpieczonego i osób bliskich w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku
 • przedmioty zwyczajowo noszonych przy sobie, telefon komórkowy, gotówka, karty kredytowe, teczka, torebka – od ryzyka rabunku na ulicy
 • Assistance (w tym):
  • pomoc interwencyjna np. hydraulika w przypadku pękniętej rury
  • infolinia medyczna zapewniająca możliwość konsultacji z lekarzami dyżurującymi w centrum alarmowym
  • naprawa sprzętu RTV/AGD/PC
  • pomoc lekarza w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego-zachorowania na terenie RP
  • organizacja opieki nad dziećmi do 16. roku życia, osobami niesamodzielnymi, nad zwierzętami
  • rezerwacja biletów lotniczych, hoteli, samochodów zastępczych, dostawa kwiatów, zamawianie taxi

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?

 • zdarzenia losowe obejmujące: deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, stłuczenie szyb, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi;
 • kradzież z włamaniem, rabunek;
 • dewastacja;

Dlaczego warto ubezpieczyć się w NAU?

 • Kompleksowa ochrona własnego domu przed zdarzeniami losowymi deszcz nawalny, wichura, zapadanie się ziemi, powódź.
 • Zwrot kosztów zakwaterowania mieszkańców na czas likwidacji szkody.
 • Ochrona przed skutkami finansowymi w wyniku kradzieży to przede wszystkim zwrot za skradzione przedmioty oraz dewastację (wtargnięcia do mieszkania).
 • Wszystkie szkody spowodowane wskutek pęknięcia, oderwania czy odłączenia się wężyka doprowadzającego lub odprowadzającego wodę do urządzeń domowych koszty pokrywane są w standardzie, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a nie winy (tzw. szkody wężykowe).
 • Assistance domowy – jeśli zepsuje Ci się sprzęt RTV/AGD zadzwoń po assistance, zapłacisz jedynie za wymienioną część – bez opłaty za dojazd i usługę.
 • Dla lojalnych klientów dodatkowe zniżki za bezszkodowość, wliczamy bezszkodowe lata ubezpieczenia u poprzedniego ubezpieczyciela- przeniesienie zniżki.
 • Dla tych, dla których dom to nie tylko cztery ściany – ubezpieczenie przedmiotów codziennego użytku utraconych podczas rozboju poza miejscem ubezpieczenia, czyli chronimy np. damską torebkę.
 • OC nie tylko na terenie posesji, ale w całym kraju. Ubezpieczenie OC obejmuje także szkody spowodowane przez psy, niezależnie od ich rasy.
 • Możliwość ubezpieczenia domu bez odbioru – pełny zakres ochrony.
 • Już nie musisz bać się powodzi jeśli była kiedyś w Twoim mieście. W ryzyku powodzi uwzględniamy szkodowość konkretnej lokalizacji, nie decydujemy na podstawie kodów pocztowych czyli ubezpieczamy dotychczas rozżalonych Klientów, którzy przychodzili do TU ze słowami: „Co z tego, że u mnie teren zalewowy, kiedy mój dom stoi na górce…”
 • Łatwy przelicznik składki. Za 1 metr kwadratowy płacisz 2 zł za ubezpieczenie.
 • Dzięki przynależności do Klubu posiadacz Karty Klubu Nauczyciela może otrzymać dodatkową zniżkę nawet do 30%.
WYPEŁNIJ FORMULARZ

Sprawdź naszą ofertę!