Indywidualna kontynuacja programu Edukacja 2014.


Specjalnie dla środowiska oświaty, przy współpracy z PZU Życie S.A., przygotowaliśmy unikalny program indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na życie Edukacja Emeryt.

Edukacji Emeryt to wyjątkowy zakres ochrony i bardzo atrakcyjne sumy ubezpieczeń. Zapewnia ochronę ubezpieczeniową do 69. roku życia, bez utraty ważnych świadczeń (leczenie szpitalne i ciężkie zachorowanie). W tym okresie zachowany zostaje również przywilej zwiększonych wypłat świadczeń w przeciwieństwie do standardowej indywidualnej kontynuacji.

Po tym okresie, bez okresu karencji, nadal istnieje możliwość indywidualnej kontynuacji w PZU Życie S.A., dzięki czemu nie traci się  ciągłości ubezpieczenia.  Razem z Ubezpieczonym do programu może przystąpić również współmałżonek i pełnoletnie dziecko. Edukacja Emeryt zapewni rodzinie dodatkową ochronę, bez konieczności przeprowadzania badań lekarskich.

Numer Infolinii NAU S.A. 801 11 22 55; e-mail: emeryt@nau.pl
Zapraszamy do kontaktu i poznania szczegółów oferty.

W celu przystąpienia do programu należy:

  1. Zapoznać się z warunkami ubezpieczenia (OWU oraz z warunkami ubezpieczeń dodatkowych do pobrania poniżej) oraz z informacją dodatkową.
  2. Wybrać wariant ubezpieczenia (tabela wariantów dostępna tutaj)
  3. Podpisać oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (do pobrania tutaj)
  4. Wypełnić wspólnie z przedstawicielem NAU deklarację przystąpienia do programu
  5. Wpłacić pierwszą składkę za ubezpieczenie na konto NAU (nadanie indywidualnego numeru rachunku i druku przekazu pocztowego dostępne tutaj)
  6. Przesłać na adres NAU oryginały dokumentów
    Uwaga! Aby ubezpieczenie rozpoczęło się od 1 dnia najbliższego miesiąca, pełna dokumentacja musi wpłynąć do NAU w oryginale do 19 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony (np. ubezpieczenie od 1 września – dokumenty muszą wpłynąć do 19 sierpnia)

Tutaj znajdą Państwo: 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – dot. Programu

Pliki do pobrania:

Tabela wariantów ubezpieczenia Edukacja Emeryt

Informacja dodatkowa dla przystępujących do ubezpieczenia

Oświadczenie dane osobowe – Edukacja Emeryt

Indywidualny numer rachunku i druk przekazu pocztowego (automatyczny generator numeru i druku przekazu)

Ogólne warunki ubezpieczenia: 

Grupowego typ P Plus

Tabela uszczerbkowa

Na wypadek ciężkiej choroby

Na wypadek leczenia szpitalnego

Na wypadek śmierci małżonka(NW)

Na wypadek śmierci ubezpieczonego (NW)

Na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu (NW)

Na wypadek śmierci małżonka

Na wypadek śmierci (NW)

Na wypadek śmierci rodziców oraz teściów

Na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu

Na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem lub krwotokiem śródmózgowym