Ubezpieczenie na życie dla pracowników oświaty

Edukacja to program grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oświaty i ich rodzin. Jest on wynikiem współpracy Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej SA z PZU Życie SA i przystąpiło do niego już blisko 500 tysięcy osób. Ten najpopularniejszy na rynku produkt oferuje bogaty wachlarz ochrony z uwzględnieniem ryzyk w środowisku oświaty. Program Edukacja poza ochroną ubezpieczeniową zapewnia również dodatkowe profity i dostęp do preferencyjnych ofert ubezpieczeniowych. Z programu mogą skorzystać pracownicy oświaty oraz ich najbliżsi w wieku od 18 do 69 lat.

Korzyści z przystąpienia do Programu Edukacja:

 • ochrona od 1 dnia ubezpieczenia,
 • zabezpieczenie dla rodziny,
 • rozszerzenie definicji małżonka o partnera życiowego,
 • ochrona na wypadek pobytu w szpitalu w krajach EU (a także Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, USA, Szwajcarii, Watykanu,
 • ochrona na wypadek trwałej niezdolności do pracy w zawodzie nauczyciela),
 • niska składka, brak ankiet i badań medycznych,
 • możliwość specjalnej, indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia – Edukacja Emeryt,
 • możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia przez placówkę oświatową,
 • uproszczona obsługa świadczeń przez Internet i telefon,
 • karta Klubu NAUczyciela upoważniająca do bardzo atrakcyjnych zniżek w punktach usługowych, sklepach, kinach, teatrach oraz na wybrane ubezpieczenia oferowane przez NAU,
 • pożyczki NAU na preferencyjnych warunkach,
 • uproszczona realizacja świadczeń – zgłoszenia roszczenia drogą internetową.