Oferta przygotowana przez PZU Życie SA oraz NAU SA to ubezpieczenie przygotowane specjalnie dla pracowników oświaty niemających możliwości dalszego korzystania z grupowego ubezpieczenia na życie EDUKACJA. Dzięki niemu każdy z dotychczas ubezpieczonych ma możliwość korzystania z preferencyjnych warunków ochrony ubezpieczeniowej:

  • szeroka ochrona, brak karencji i badań medycznych
  • dostępność – do ubezpieczenia może przystąpić współmałżonek/partner i pełnoletnie dziecko.

Warianty ubezpieczenia:


W celu przystąpienia do programu należy:

  1. Zapoznać się z warunkami ubezpieczenia (OWU oraz z warunkami ubezpieczeń dodatkowych do pobrania poniżej) oraz z informacją dodatkową.
  2. Podpisać oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych (do pobrania tutaj)
  3. Wspólnie z przedstawicielem NAU wybrać wariant ubezpieczenia i wypełnić deklarację przystąpienia do programu
  4. Wpłacić pierwszą składkę za ubezpieczenie na konto NAU (nadanie indywidualnego numeru rachunku i druku przekazu pocztowego dostępne tutaj)
  5. Przesłać na adres NAU oryginały dokumentów
    Uwaga! Aby ubezpieczenie rozpoczęło się od 1 dnia najbliższego miesiąca, pełna dokumentacja musi wpłynąć do NAU w oryginale do 19 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony (np. ubezpieczenie od 1 września – dokumenty muszą wpłynąć do 19 sierpnia).

Pomyśl o dodatkowym zabezpieczeniu swoich najbliższych.
Zadzwoń pod numer 801 112 255, aby poznać szczegóły oferty.


Pliki do pobrania:
Oferta – Nauczyciel w Pełni Życia
Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
Informacja dodatkowa dla przystępujących do ubezpieczenia
Oświadczenie dane osobowe – Nauczyciel w Pełni Życia
Indywidualny numer rachunku i druk przekazu pocztowego
(automatyczny generator numeru i druku przekazu)
Tabela uszczerbkowa