Obejmuje ochroną ubezpieczeniową następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakim ulegają kierowy i pasażerowie w związku z ruchem pojazdów.


NNW
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowców i pasażerów obejmuje ochroną ubezpieczeniową następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakim ulegają kierowcy i pasażerowie w związku z ruchem pojazdów.

Dlaczego warto ubezpieczyć się w NAU?
Oferujemy ubezpieczenie roczne lub krótkoterminowe ze składką 20 – 23 zł rocznie.
Z nami uzyskujesz możliwość rozszerzenia ubezpieczenia dodatkowo o m.in. całodobowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla dwóch osób: użytkownika wskazanego w polisie i współmałżonka; świadczenie wyrównawcze udokumentowanej utraty zarobków, powstałej wskutek nieszczęśliwego wypadku kierowcy i pasażerów.

Dodatkowo oferujemy Ci specjalnie wynegocjowane dla pracowników oświaty i ich rodzin, bardzo atrakcyjne oferty ubezpieczeń NNW.

Z nami możesz uzyskać 10% zniżki składki w pakiecie. Dzięki współpracy z dziesięcioma towarzystwami ubezpieczeniowymi zapewniamy Ci bogaty wybór najbardziej atrakcyjnej oferty.

Do kogo jest skierowana oferta?
Ubezpieczenie to jest adresowane zarówno do osób fizycznych, jak i prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mogą zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz osób fizycznych, kierujących lub będących pasażerami całego posiadanego przez te jednostki taboru samochodowego.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego (kierujący pojazdem oraz pasażerowie).

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?
Ubezpieczeniem objęte są następstwa nieszczęśliwego wypadku powstałe podczas:

  • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu,
  • postoju lub naprawy na trasie jazdy,
  • pożaru lub wybuchu pojazdu.

Ochroną objęte są także następstwa nieszczęśliwych wypadków skutkujące wypłatą świadczenia z tytułu:

  • trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • śmierci ubezpieczonego,
  • nabycia protez i/lub środków pomocniczych,
  • przeszkolenia zawodowego inwalidów,
  • transportu zwłok.