Bezpieczny emeryt

indywidualna kontynuacja

NNW

emerytowani pracownicy oświaty

Program ubezpieczeniowy zapewniający pracownikom oświaty, którzy przechodzą na emeryturę, indywidualną kontynuację grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczna Rodzina.

Preferencyjne warunki oraz szeroki zakres świadczeń ochronnych oferowane są w dwóch opcjach ubezpieczenia, różniących się zakresem ochrony oraz wysokością składki.

besteseller
Niska składka
szeroki zakres ochrony

  • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
  • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku następstw NW
  • Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego w wyniku śmierci w następstwie NW
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku następstw NW

Pracownicy oświaty, którzy byli ubezpieczeni w ramach programu Bezpieczna Rodzina, nie ukończyli 80. roku życia i przechodzą na emeryturę.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Bezpieczny emeryt?

ubezpieczenie branżowe

Zakres ubezpieczenia dopasowany do faktycznych potrzeb emerytowanych pracowników oświaty

Elastyczność

dostępne dwa warianty ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

Indywidualna kontynuacja z zakresem ubezpieczenia grupowego