Nauczyciel w Pełni Życia

indywidualne

na życie

pracownicy oświaty

Oferta przygotowana przez PZU Życie SA oraz NAU SA to ubezpieczenie przygotowane specjalnie dla pracowników oświaty, którzy nie mogą korzystać z grupowego ubezpieczenia na życie Edukacja.

Skontaktuj się  z Biurem Obsługi Klienta NAU SA telefonicznie 22 696 72 70 lub mailowo na adres bok@nau.pl.

bestseller
Niska składka
szeroki zakres ochrony

 • pracownicy oświaty,
 • pełnoletnie dzieci,
 • współmałżonek.

Uwaga:

W celu przystąpienia do programu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta NAU SA telefonicznie 22 696 72 70 lub  mailowo bok@nau.pl.

Po przedstawieniu oferty i warunków ubezpieczenia należy:

 • zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) oraz z informacją dodatkową,
 • wybrać jeden z wariantów ubezpieczenia (tabela powyżej),
 • wydrukować i podpisać Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych i zapoznania się z OWU,
 • przesłać „Oświadczenia” mailem, faksem lub listownie do NAU SA,
 • sporządzić wraz z pracownikiem NAU SA „Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia”.
 • Podpisania ”Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia” – NAU SA prześle dokument na adres mailowy lub pocztą.
 • wpłaty składki za ubezpieczenie na konto NAU SA – (do pobrania indywidualny numer rachunku i druk przekazu pocztowego)
 • Przesłania do NAU SA pocztą/kurierem kompletu podpisanych dokumentów:
  a) „Oświadczenie”
  b) „Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia”
  na adres: NAU SA ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa

Aby ubezpieczenie rozpoczęło się od 1 dnia najbliższego miesiąca, pełna dokumentacja musi wpłynąć do NAU SA w oryginale do 19 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony (np. ubezpieczenie od 1 września – dokumenty muszą wpłynąć do 19 sierpnia).

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Nauczyciel w Pełni Życia?

ubezpieczenie branżowe

Zakres ubezpieczenia dopasowany do faktycznych potrzeb pracowników oświaty

Elastyczność

dostępne dwa warianty ubezpieczenia

Proste zasady

Szeroka ochrona przy braku karencji i badań medycznych!

Edukacja Emeryt

indywidualna kontynuacja

na życie

emerytowani pracownicy oświaty

Program ubezpieczeniowy zapewniający pracownikom oświaty, którzy przechodzą na emeryturę, indywidualną kontynuację grupowego ubezpieczenia na życie Edukacja.

Preferencyjne warunki ubezpieczenia oraz zakres i rodzaje świadczeń dostosowane są do potrzeb wynikających z etapu życia ubezpieczonych.

Formularz zgłoszenia emeryta

Formularz zgłoszenia rodziny emeryta

besteseller
Niska składka
szeroki zakres ochrony

 • pracownicy oświaty, którzy byli ubezpieczeni w ramach programu Edukacja, nie ukończyli 69. roku życia i przechodzą na emeryturę lub przebywają na świadczeniu kompensacyjnym,
 • pełnoletnie dzieci lub współmałżonek ubezpieczonego pracownika oświaty, o którym mowa powyżej, którzy byli ubezpieczeni w ramach programu Edukacja i nie ukończyli 69. roku życia

Uwaga:

 • aby ubezpieczenie rozpoczęło się od 1. dnia najbliższego miesiąca, pełna dokumentacja musi wpłynąć do NAU S.A. w oryginale do 19 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony (np. ubezpieczenie od 1 września – dokumenty muszą wpłynąć do 19 sierpnia).
 • nie ma możliwości objęcia ochroną ubezpieczeniową osób przebywających na rencie

Ubezpieczenie kończy się w rocznicę polisy w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony osiąga 75. rok życia.
Po zakończeniu tego ubezpieczenia można zawrzeć kolejne ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Edukacja Emeryt?

ubezpieczenie branżowe

Zakres ubezpieczenia dopasowany do faktycznych potrzeb emerytowanych pracowników oświaty

Elastyczność

dostępne dwa warianty ubezpieczenia

Brak badań medycznych

Aby skorzystać z oferty bez badań medycznych, chęć kontynuacji ubezpieczenia należy zgłosić nie później niż 2 miesiące po odejściu na emeryturę

OC zawodowe dyrektora placówki oświatowej

 

PAKIET DODATKOWY

MAJĄTKOWE

OŚWIATA

 

OC zawodowe dyrektora to pakiet dodatkowy, który za niewielką składkę możesz dokupić do ubezpieczenia Bezpieczna Rodzina. Zapewni Ci ochronę na wypadek roszczeń wynikających z niedostatecznego nadzoru lub zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, uczniom i osobom trzecim przebywającym na terenie placówki oświatowej.

 

Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone na terytorium Polski oraz pozostałych krajów Europy.

OCHRONA W CAŁEJ EUROPIE
3 WARIANTY
OD 9 ZŁ/MIES.

 • szkody osobowe lub rzeczowe u osób trzecich z tytułu czynu niedozwolonego
 • szkody osobowe lub rzeczowe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
 • pokrycie kosztów działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów
 • pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody
 • pokrycie kosztów procesu z udziałem Ubezpieczonego jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową

 • Dyrektor placówki oświatowej
 • Zastępca dyrektora placówki oświatowej
 • Osoba pełniąca obowiązki dyrektora placówki oświatowej

Dlaczego warto wybrać OC zawodowe dyrektora ?

UBEZPIECZENIE BRANŻOWE

Zakres ubezpieczenia dostosowany do potrzeb dyrektora, zastępcy dyrektora, osoby pełniącej obowiązki dyrektora

ELASTYCZNOŚĆ

3 warianty do wyboru

WYSOKIE SUMY GWARANCYJNE

do 200 000 zł

OC zawodowe nauczyciela i pracownika oświaty

 

PAKIET DODATKOWY

INDYWIDUALNE

PRACOWNICY OŚWIATY, ADMINISTRACJI I JST

OC zawodowe nauczyciela i pracownika oświaty to pakiet dodatkowy, który za niewielką składkę możesz dokupić do ubezpieczenia Bezpieczna Rodzina. Zapewni Ci kompleksową ochronę ubezpieczeniową w ramach wszystkich placówek oświatowych, w których pracujesz.

 

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia, za które ponosisz odpowiedzialność w związku z wykonywaniem działalności zawodowej – zarówno w trakcie trwania lekcji, jak i Twojego dyżuru na korytarzu szkolnym.

OCHRONA W CAŁEJ EUROPIE
3 WARIANTY
OD 4 ZŁ/MIES.

 • szkody wyrządzone podczas pełnienia funkcji opiekuna na imprezach, koloniach, wycieczkach, obozach, zielonych szkołach, itp.
 • szkody wyrządzone w ramach czynności związanych z umową o pracę
 • ochrona ubezpieczeniowa we wszystkich placówka oświatowych, w których świadczona jest praca

 • Nauczyciele
 • Pracownicy oświaty
 • Pracownicy CUW

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie OC w życiu zawodowym?

UBEZPIECZENIE BRANŻOWE

Zakres ubezpieczenia dostosowany do potrzeb nauczycieli i pracowników oświaty

ELASTYCZNOŚĆ

3 warianty do wyboru

WYSOKIE SUMY GWARANCYJNE

do 200 000 zł

OC w życiu prywatnym

PAKIET DODATKOWY

MAJĄTKOWE

PRACOWNICY OŚWIATY, ADMINISTRACJI I JST

OC w życiu prywatnym to pakiet dodatkowy, który za niewielką składkę możesz dokupić do ubezpieczenia Bezpieczna Rodzina. Zapewni ochronę przed finansowymi konsekwencjami w przypadku wyrządzenia przez Ciebie, Twoje dzieci, małżonka lub zwierzęta domowe szkody osobowej lub rzeczowej, w tym stłuczenia wazonu w sklepie czy zalania mieszkania sąsiada.

 

Ubezpieczenie funkcjonuje na terenie Polski i pozostałych krajów Europy. Nie ryzykuj i rozszerz swoją ochronę ubezpieczeniową!

OCHRONA W CAŁEJ EUROPIE
3 WARIANTY
OD 6 ZŁ/MIES.

 • szkody powstałe w wyniku opieki nad małoletnimi dziećmi lub osobami upośledzonymi umysłowo (bliskimi, zamieszkałymi z Ubezpieczonym)
 • szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe i pasieki
 • szkody powstałe w związku z eksploatacją urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w budynku
 • szkody wyrządzone w wyniku posiadania lub użytkowania ruchomości domowych i urządzeń gospodarstwa domowego, lub użytkowanie rowerów, wózków inwalidzkich bez napędu mechanicznego oraz sprzętu pływającego na własny użytek
 • szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych lub rekreacyjnych do 30 dni

 • Nauczyciele
 • Pracownicy oświaty
 • Pracownicy administracji publicznej
 • Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

SZEROKA OCHRONA

Ubezpieczenie zapewni Ci ochronę na terenie całej Europy

ELASTYCZNOŚĆ

3 warianty do wyboru

DOGODNE PŁATNOŚCI

Składka co miesiąc potrącana z wynagrodzenia

Dom Max

 

MAJĄTKOWE

MAJĄTKOWE

PRACOWNICY OŚWIATY, ADMINISTRACJI I JST

Dom MAX to ubezpieczenie, które możesz kupić oddzielnie lub jako pakiet dodatkowy do Bezpiecznej Rodziny. Zapewni kompleksową ochronę finansową Twojego domu lub mieszkania m.in. w przypadku pożaru, zalania, włamania i kradzieży.

Zdarzenia losowe oraz ich przykre konsekwencje mogą przytrafić się każdemu, dlatego warto się zabezpieczyć. Nie czekaj, ubezpiecz swoje mienie od szkód z NAU.

ASSISTANCE DOMOWY
3 WARIANTY
OD 12 ZŁ/MIES.

 • assistance dla domu oraz usługi concierge
 • pożar, wybuch, zalanie (w tym zalanie przez sąsiada)
 • włamanie i kradzież
 • wiatr i przeciąg, niezależnie od jego natężenia
 • akty wandalizmu i dewastacji, w tym m.in. graffiti, wybicia okien
 • dom/lokal mieszkalny wraz ze stałymi elementami i szklanymi przedmiotami (okulary, kabina prysznicowa, płyta kuchenna)
 • mienie ruchome, m.in. meble, sprzęt RTV i AGD

 • Nauczyciele
 • Pracownicy oświaty
 • Pracownicy administracji publicznej
 • Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Dom Max?

ELASTYCZNOŚĆ

3 warianty dopasowane do różnych potrzeb ubezpieczeniowych

LOKAL ZASTĘPCZY

Zostanie Ci zaproponowany w  przypadku szkód katastroficznych

ZWIERZĘTA MILE WIDZIANE

Brak limitów odpowiedzialności dotyczących zwierząt

Ubezpieczenie domu i mieszkania

indywidualne

majątkowe

dom, mieszkanie, garaż, ogrodzenie

Ubezpiecz dom bez wychodzenia z… domu! Gwarantujemy ochronę od szerokiego wachlarzu ryzyk, przy jednoczesnym dopasowaniu oferty do indywidualnych potrzeb.

Zadzwoń 22 696 72 70, napisz bok@nau.pl lub kliknij Kup ubezpieczenie i wypełnij formularz, a my wybierzemy dla Ciebie najlepszą ofertę.

zdalnie lub online
Domowy Assistance
ATRAKCYJNA CENA

 • zdarzenia losowe obejmujące: deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, stłuczenie szyb, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi
 • kradzież z włamaniem, rabunek
 • dewastacja
 • dom jednorodzinny (również w budowie)
 • lokal mieszkalny (również w budowie)
 • garaż, inne budynki
 • ogrodzenie
 • ruchomości domowe znajdujące się w lokalu lub budynku mieszkalnym
 • stałe elementy lokalu

 • OC w życiu prywatnym (dla Ciebie i Twojej rodziny)
 • życie i zdrowie osoby Ubezpieczonego i osób bliskich w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku
 • przedmioty zwyczajowo noszone przy sobie: telefon komórkowy, gotówka, karty kredytowe, teczka, torebka (od ryzyka rabunku na ulicy)
 • Assistance (w tym):
  - pomoc interwencyjna np. hydraulika w przypadku pękniętej rury
  -infolinia medyczna zapewniająca możliwość konsultacji z lekarzami dyżurującymi w centrum alarmowym
  -naprawa sprzętu RTV/AGD/PC
  -pomoc lekarza w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego-zachorowania na terenie RP
  -organizacja opieki nad dziećmi do 16. roku życia, osobami niesamodzielnymi, nad zwierzętami
  -rezerwacja biletów lotniczych, hoteli, samochodów zastępczych, dostawa kwiatów, zamawianie taxi

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie domu i mieszkania?

Kompleksowa ochrona

przed zdarzeniami losowymi, m.in.: ulewą, wichurą, zapadaniem się ziemi, powodzią.

Zakwaterowanie

zwrot kosztów zakwaterowania mieszkańców na czas likwidacji szkody

Kradzież

zwrot za skradzione przedmioty oraz dewastację/wtargnięcia do mieszkania

Szkody "wężykowe"

odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a nie winy, dlatego koszty pokrywamy w standardzie

Assistance domowy

pomagamy, gdy zepsuje Ci się telewizor lub pralka, a Ty pokrywasz jedynie koszty części zamiennych.

OC

działa nie tylko na terenie posesji, ale w całym kraju i obejmuje szkody spowodowane nawet przez psy, niezależnie od ich rasy

Ubezpieczenie samochodu

indywidualne

komunikacyjne

OC/AC/Assistance

OC, AC, Zielona Karta, NNW, ubezpieczenie szyb i Assistance drogowy – ochrona komunikacyjna dla wszystkich z gwarancją najniższej ceny!
Złóż wniosek online! W ciągu kilku minut przedstawimy Ci oferty z kilkunastu Towarzystw Ubezpieczeniowych, m.in.: Wiener, Uniqa, Compensa, Ergo Hestia, Allianz i InterRisk.

Zadzwoń 22 696 72 70, napisz bok@nau.pl lub kliknij Kup ubezpieczenie i wypełnij formularz.

bez wychodzenia z domu
porównanie najlepszych ofert na rynku
zachowanie wszelkich zniżek

 • Odpowiedzialność Cywilna
 • Autocasco
 • Zielona Karta
 • Ubezpieczenie Szyb
 • Assistance
 • NNW kierowców i pasażerów

 • mistrz kierownicy
 • zielony listek
 • szofer
 • kierowca
 • a nawet automobilista!

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie samochodu w NAU?

zdalnie lub online

Nie musisz wychodzić z domu, no chyba, że chcesz się teraz przejechać autem

Najlepsza oferta

Dzięki porównaniu w czasie rzeczywistym najlepszych aktualnych ofert na rynku, gwarantujemy optymalne ubezpieczenie Twojego auta

Najtańsze OC

Jeśli chodzi o OC, to liczy się tylko wysokość składki. Znajdziemy dla Ciebie najniższą w 5 minut!

Najlepsze AC

Tu – oprócz ceny – ważny jest także zakres ubezpieczenia i pewność wypłaty. Wybierz potrzebne opcje, a resztę zostaw nam

Zniżki!

Przenosimy zniżki za bezszkodowość na małżonków i te wypracowane u poprzedniego ubezpieczyciela

Szybko

Wystarczy 5 minut i najlepszą ofertę będziesz miał w kieszeni. Na autostradzie przejedziesz w tym czasie około 10 kilometrów

Ochrona w podróży

 

PAKIET DODATKOWY

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE

PRACOWNICY OŚWIATY, ADMINISTRACJI I JST

Ochrona w podróży to bezpłatny pakiet dodatkowy, który otrzymujesz wraz z ubezpieczeniem Bezpieczna Rodzina. Zapewnia całej Twojej rodzinie kompleksowe wsparcie finansowe, dzięki któremu ze spokojną głowę podróżujesz po całej Europie oraz Maroku, Turcji, Egipcie, Tunezji i Wyspach Kanaryjskich.

W celu skorzystania z pakietu, wypełnij formularz zgłoszeniowy, najpóźniej 3 dni robocze przed wyjazdem.

 

BEZPŁATNE
EUROPA, AFRYKA PŁN.
SZEROKA OCHRONA

 • koszty leczenia na terenie Europy (poza RP) i basenu Morza Śródziemnego
 • pakiet usług assistance, w tym m.in. organizację transportu do kraju
 • koszty ratownictwa i poszukiwania
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego
 • odpowiedzialność cywilna

Pracownicy oświaty, administracji publicznej i JST, którzy wykupili ubezpieczenie Bezpieczna Rodzina oraz członkowie ich rodzin:

 • współmałżonek lub partner do 70 roku życia,
 • dziecko pracownika oświaty w ramach NNW BR do 30 roku życia.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Ochrona w podróży?

Całkowicie za darmo!

To umowa dodatkowa, którą otrzymujesz w pakiecie z ubezpieczeniem Bezpieczna Rodzina.

Europa i nie tylko

Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Europy oraz w wybranych najpopularniejszych kierunkach turystycznych

Ubezpieczenie idealne na urlop

Ubezpieczenie obejmuje wyjazd trwający nawet 14 dni