Edukacja Emeryt

indywidualna kontynuacja

na życie

emerytowani pracownicy oświaty

Program ubezpieczeniowy zapewniający pracownikom oświaty, którzy przechodzą na emeryturę, indywidualną kontynuację grupowego ubezpieczenia na życie Edukacja.

Preferencyjne warunki ubezpieczenia oraz zakres i rodzaje świadczeń dostosowane są do potrzeb wynikających z etapu życia ubezpieczonych.

Formularz zgłoszenia emeryta

Formularz zgłoszenia rodziny emeryta

besteseller
Niska składka
szeroki zakres ochrony

 • pracownicy oświaty, którzy byli ubezpieczeni w ramach programu Edukacja, nie ukończyli 69. roku życia i przechodzą na emeryturę lub przebywają na świadczeniu kompensacyjnym,
 • pełnoletnie dzieci lub współmałżonek ubezpieczonego pracownika oświaty, o którym mowa powyżej, którzy byli ubezpieczeni w ramach programu Edukacja i nie ukończyli 69. roku życia

Uwaga:

 • aby ubezpieczenie rozpoczęło się od 1. dnia najbliższego miesiąca, pełna dokumentacja musi wpłynąć do NAU S.A. w oryginale do 19 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony (np. ubezpieczenie od 1 września – dokumenty muszą wpłynąć do 19 sierpnia).
 • nie ma możliwości objęcia ochroną ubezpieczeniową osób przebywających na rencie

Ubezpieczenie kończy się w rocznicę polisy w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony osiąga 75. rok życia.
Po zakończeniu tego ubezpieczenia można zawrzeć kolejne ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Edukacja Emeryt?

ubezpieczenie branżowe

Zakres ubezpieczenia dopasowany do faktycznych potrzeb emerytowanych pracowników oświaty

Elastyczność

dostępne dwa warianty ubezpieczenia

Brak badań medycznych

Aby skorzystać z oferty bez badań medycznych, chęć kontynuacji ubezpieczenia należy zgłosić nie później niż 2 miesiące po odejściu na emeryturę

OC zawodowe nauczyciela i pracownika oświaty

 

PAKIET DODATKOWY

INDYWIDUALNE

PRACOWNICY OŚWIATY, ADMINISTRACJI I JST

OC zawodowe nauczyciela i pracownika oświaty to pakiet dodatkowy, który za niewielką składkę możesz dokupić do ubezpieczenia Bezpieczna Rodzina. Zapewni Ci kompleksową ochronę ubezpieczeniową w ramach wszystkich placówek oświatowych, w których pracujesz.

 

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia, za które ponosisz odpowiedzialność w związku z wykonywaniem działalności zawodowej – zarówno w trakcie trwania lekcji, jak i Twojego dyżuru na korytarzu szkolnym.

OCHRONA W CAŁEJ EUROPIE
3 WARIANTY
OD 4 ZŁ/MIES.

 • szkody wyrządzone podczas pełnienia funkcji opiekuna na imprezach, koloniach, wycieczkach, obozach, zielonych szkołach, itp.
 • szkody wyrządzone w ramach czynności związanych z umową o pracę
 • ochrona ubezpieczeniowa we wszystkich placówka oświatowych, w których świadczona jest praca

 • Nauczyciele
 • Pracownicy oświaty
 • Pracownicy CUW

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie OC w życiu zawodowym?

UBEZPIECZENIE BRANŻOWE

Zakres ubezpieczenia dostosowany do potrzeb nauczycieli i pracowników oświaty

ELASTYCZNOŚĆ

3 warianty do wyboru

WYSOKIE SUMY GWARANCYJNE

do 200 000 zł

OC w życiu prywatnym

PAKIET DODATKOWY

MAJĄTKOWE

PRACOWNICY OŚWIATY, ADMINISTRACJI I JST

OC w życiu prywatnym to pakiet dodatkowy, który za niewielką składkę możesz dokupić do ubezpieczenia Bezpieczna Rodzina. Zapewni ochronę przed finansowymi konsekwencjami w przypadku wyrządzenia przez Ciebie, Twoje dzieci, małżonka lub zwierzęta domowe szkody osobowej lub rzeczowej, w tym stłuczenia wazonu w sklepie czy zalania mieszkania sąsiada.

 

Ubezpieczenie funkcjonuje na terenie Polski i pozostałych krajów Europy. Nie ryzykuj i rozszerz swoją ochronę ubezpieczeniową!

OCHRONA W CAŁEJ EUROPIE
3 WARIANTY
OD 6 ZŁ/MIES.

 • szkody powstałe w wyniku opieki nad małoletnimi dziećmi lub osobami upośledzonymi umysłowo (bliskimi, zamieszkałymi z Ubezpieczonym)
 • szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe i pasieki
 • szkody powstałe w związku z eksploatacją urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w budynku
 • szkody wyrządzone w wyniku posiadania lub użytkowania ruchomości domowych i urządzeń gospodarstwa domowego, lub użytkowanie rowerów, wózków inwalidzkich bez napędu mechanicznego oraz sprzętu pływającego na własny użytek
 • szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych lub rekreacyjnych do 30 dni

 • Nauczyciele
 • Pracownicy oświaty
 • Pracownicy administracji publicznej
 • Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

SZEROKA OCHRONA

Ubezpieczenie zapewni Ci ochronę na terenie całej Europy

ELASTYCZNOŚĆ

3 warianty do wyboru

DOGODNE PŁATNOŚCI

Składka co miesiąc potrącana z wynagrodzenia

Dom Max

 

MAJĄTKOWE

MAJĄTKOWE

PRACOWNICY OŚWIATY, ADMINISTRACJI I JST

Dom MAX to ubezpieczenie, które możesz kupić oddzielnie lub jako pakiet dodatkowy do Bezpiecznej Rodziny. Zapewni kompleksową ochronę finansową Twojego domu lub mieszkania m.in. w przypadku pożaru, zalania, włamania i kradzieży.

Zdarzenia losowe oraz ich przykre konsekwencje mogą przytrafić się każdemu, dlatego warto się zabezpieczyć. Nie czekaj, ubezpiecz swoje mienie od szkód z NAU.

ASSISTANCE DOMOWY
3 WARIANTY
OD 12 ZŁ/MIES.

 • assistance dla domu oraz usługi concierge
 • pożar, wybuch, zalanie (w tym zalanie przez sąsiada)
 • włamanie i kradzież
 • wiatr i przeciąg, niezależnie od jego natężenia
 • akty wandalizmu i dewastacji, w tym m.in. graffiti, wybicia okien
 • dom/lokal mieszkalny wraz ze stałymi elementami i szklanymi przedmiotami (okulary, kabina prysznicowa, płyta kuchenna)
 • mienie ruchome, m.in. meble, sprzęt RTV i AGD

 • Nauczyciele
 • Pracownicy oświaty
 • Pracownicy administracji publicznej
 • Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Dom Max?

ELASTYCZNOŚĆ

3 warianty dopasowane do różnych potrzeb ubezpieczeniowych

LOKAL ZASTĘPCZY

Zostanie Ci zaproponowany w  przypadku szkód katastroficznych

ZWIERZĘTA MILE WIDZIANE

Brak limitów odpowiedzialności dotyczących zwierząt

Ochrona w podróży

 

PAKIET DODATKOWY

UBEZPIECZENIE PODRÓŻNE

PRACOWNICY OŚWIATY, ADMINISTRACJI I JST

Ochrona w podróży to bezpłatny pakiet dodatkowy, który otrzymujesz wraz z ubezpieczeniem Bezpieczna Rodzina. Zapewnia całej Twojej rodzinie kompleksowe wsparcie finansowe, dzięki któremu ze spokojną głowę podróżujesz po całej Europie oraz Maroku, Turcji, Egipcie, Tunezji i Wyspach Kanaryjskich.

W celu skorzystania z pakietu, wypełnij formularz zgłoszeniowy, najpóźniej 3 dni robocze przed wyjazdem.

 

BEZPŁATNE
EUROPA, AFRYKA PŁN.
SZEROKA OCHRONA

 • koszty leczenia na terenie Europy (poza RP) i basenu Morza Śródziemnego
 • pakiet usług assistance, w tym m.in. organizację transportu do kraju
 • koszty ratownictwa i poszukiwania
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego
 • odpowiedzialność cywilna

Pracownicy oświaty, administracji publicznej i JST, którzy wykupili ubezpieczenie Bezpieczna Rodzina oraz członkowie ich rodzin:

 • współmałżonek lub partner do 70 roku życia,
 • dziecko pracownika oświaty w ramach NNW BR do 30 roku życia.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Ochrona w podróży?

Całkowicie za darmo!

To umowa dodatkowa, którą otrzymujesz w pakiecie z ubezpieczeniem Bezpieczna Rodzina.

Europa i nie tylko

Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Europy oraz w wybranych najpopularniejszych kierunkach turystycznych

Ubezpieczenie idealne na urlop

Ubezpieczenie obejmuje wyjazd trwający nawet 14 dni