Kim jesteśmy

Już od blisko 20 lat, w myśl starej zasady „razem możemy więcej”, opracowujemy produkty ubezpieczeniowe dostosowane do potrzeb i możliwości branży oświatowej. Najważniejsze są dla nas potrzeby naszych klientów, dlatego przy tworzeniu ofert współpracujemy z dyrektorami szkół, nauczycielami i radami rodziców. Szukamy najlepszych na rynku rozwiązań, stawiamy na wysoką jakość, prowadzimy negocjacje cenowe i budujemy ofertę finalną.

Odpowiedzialni w biznesie

NAU SA już od kilku lat szeroko angażuje się w działalność społeczną w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) poprzez realizację projektu Partnerstwo dla Oświaty. Misją projektu jest podnoszenie jakości kształcenia w lokalnych społecznościach dzięki udostępnianiu dodatkowych funduszy i generowaniu oszczędności, które mogą zostać przeznaczone na działalność oświatową. Zaangażowanie firmy polega m.in. na dostarczaniu innowacyjnych narzędzi pozwalających na wykorzystanie potencjału, rozwój oraz podniesienie standardów edukacji.

Obecnie w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu realizujemy projekt E-Dziennik – Kompleksowy system do zarządzania procesem edukacyjnym


Nagrody i wyróżnienia

LogoEF2013

Certyfikat_Odpowiedzialnego_Przedsiębiorcy_LOGO

Podziękowania i referencje NAU: