Od 25 lat wspieramy branżę oświatową

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa to multiagencja ubezpieczeniowa z 25-letnią historią, powstała z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od początku swojej działalności jest związana z branżą oświatową – jako pierwsza agencja ubezpieczeniowa zrewolucjonizowała ten rynek, oferując ubezpieczenia grupowe przeznaczone dla nauczycieli i pracowników oświaty.

Jest jedną z najdłużej wspierających polską oświatę firm z sektora prywatnego. Na przestrzeni 25 lat NAU stała się nie tylko niekwestionowanym liderem na rynku dedykowanych rozwiązań ubezpieczeniowych, ale także jednym z najbardziej zaufanych Partnerów dla podmiotów edukacyjnych w Polsce.

Stawiamy na innowacyjność

NAU jest firmą innowacyjną, otwartą na nowe trendy. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce zaoferowała swoim Klientom karty kredytowe – z okazji 100-lecia ZNP.

Od 2015 roku rozwija sieć multiagencyjną, a od 2020 roku NAU24 – innowacyjną platformę sprzedażową, stanowiącą główne narzędzie pracy dla agentów współpracujących z NAU. Od momentu powstania celem tego narzędzia jest omnikanałowość.

Misją NAU, a zarazem priorytetem, jest zaspokajanie potrzeb Klientów i Partnerów. Firma nieustannie obserwuje zachodzące zmiany i dostosowuje ofertę do aktualnie panujących trendów rynkowych.

Oferujemy szereg korzyści

Dziś NAU to szereg rozwiązań dla branży oświatowej, wśród których znajdują się nie tylko ubezpieczenia grupowe i indywidualne, ale także program lojalnościowy Klub NAU, usługi finansowe, telefonia komórkowa NAU Mobile oraz platforma do zarządzania żłobkiem i przedszkolem NAU Kids.

NAU współpracuje z ponad 20 największymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w Polsce. Dzięki temu oferuje swoim Klientom szeroki wybór ubezpieczeń grupowych i indywidualnych: majątkowe, życiowe, komunikacyjne, turystyczne oraz NNW.

Sprawdź ofertę

Wartości

Pasja

Oznacza dla nas osobiste zaangażowanie w codzienną pracę, której celem jest dostarczenie Klientowi usług na najwyższym poziomie. Zadowolenie Klienta to powód do radości i dumy.

Innowacyjność

Rozumiemy jako odwagę do poszukiwania nowoczesnych i nieszablonowych rozwiązań. Dla naszych Klientów rozwijamy się i wyprzedzamy oczekiwania.

Wolność i autonomia

To otwarta przestrzeń do indywidualnego działania, swoboda wyrażania własnego zdania oraz samodzielnego podejmowania decyzji. Czyni nas wyjątkowymi.

Uczciwość i szacunek do innych

To fundament, na którym opieramy nasze działania i podstawa długotrwałych, pozytywnych relacji. Respektowanie potrzeb daje poczucie bezpieczeństwa i buduje zaufanie.

Współpraca i wzajemna pomoc

Pozwalają na realizację wspólnego celu, bazując na zaangażowaniu wszystkich i czerpiąc z różnorodności każdego. Można na nas liczyć.

Odpowiedzialność

To zobowiązanie do rzetelnego wykonywania swoich zadań i gotowość ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji. To nasza tożsamość.