Bezpieczne ferie

Ubezpiecz swoich bliskich i ciesz się odpoczynkiem… will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder.

  Interesuje mnie ubezpieczenie majątku

  proszę zaznaczyć przynajmniej jedną opcję:
  domumieszkaniadomek letniskowy
  domu w budowietylko murówinne
  oraz fakultatywnie:assistance domowyubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW)
  Posiadam Kartę Klubu NAUczyciela
  o numerze:

  Dane ubezpieczającego/właściciela

  Adres zameldowania/zamieszkania

  Brak współwłaściciela

  proszę przejść do uzupełnienia danych o mieniu.


  Dane Współwłaściciela (jeśli dotyczy)

  Adres zameldowania/zamieszkania


  Dane dotyczące ubezpieczanego mienia:

  Adres zameldowania/zamieszkania

  m
  2

  dla domu l.pięter=0; parter=0
  brakalarmmonitoringdrzwi antywłamaniowe (certyf.)okna przeciwwłamaniowe (certyf.)inne (podać w uwagach)


  Wyrażam zgody na

  Zgadzam się na wszystkie poniższe zgody

  Zgoda nr 1. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przeprowadzić Pani/Panu analizę potrzeb oraz przedstawić odpowiednie propozycje umów ubezpieczenia.zgadzam się Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nauczycielską Agencję Ubezpieczeniową S.A. z siedzibą w Warszawie (00-379), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez ww. podmiot w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

  Zgoda nr 2. Dzięki tej zgodzie podmioty z grupy kapitałowej NAU będą mogły przedstawić Panu/Pani ofertę własnych usług.zgadzam się Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych podmiotom należącym do grupy kapitałowej NAU, tj. NAU Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, w celach marketingowych oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez te podmioty w powyższych celach oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

  Zgoda nr 3. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przedstawić Panu/Pani ofertę za pomocą wiadomości elektronicznej lub połączenia głosowego.Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-379), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu (zgoda konieczna do przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia):

  wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS) połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna oraz automatyczne systemy wywołujące IVR)

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych