OC w życiu prywatnym

PAKIET DODATKOWY

MAJĄTKOWE

PRACOWNICY OŚWIATY, ADMINISTRACJI I JST

OC w życiu prywatnym to pakiet dodatkowy, który za niewielką składkę możesz dokupić do ubezpieczenia Bezpieczna Rodzina. Zapewni ochronę przed finansowymi konsekwencjami w przypadku wyrządzenia przez Ciebie, Twoje dzieci, małżonka lub zwierzęta domowe szkody osobowej lub rzeczowej, w tym stłuczenia wazonu w sklepie czy zalania mieszkania sąsiada.

 

Ubezpieczenie funkcjonuje na terenie Polski i pozostałych krajów Europy. Nie ryzykuj i rozszerz swoją ochronę ubezpieczeniową!

OCHRONA W CAŁEJ EUROPIE
3 WARIANTY
OD 6 ZŁ/MIES.

  • szkody powstałe w wyniku opieki nad małoletnimi dziećmi lub osobami upośledzonymi umysłowo (bliskimi, zamieszkałymi z Ubezpieczonym)
  • szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe i pasieki
  • szkody powstałe w związku z eksploatacją urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w budynku
  • szkody wyrządzone w wyniku posiadania lub użytkowania ruchomości domowych i urządzeń gospodarstwa domowego, lub użytkowanie rowerów, wózków inwalidzkich bez napędu mechanicznego oraz sprzętu pływającego na własny użytek
  • szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych lub rekreacyjnych do 30 dni

  • Nauczyciele
  • Pracownicy oświaty
  • Pracownicy administracji publicznej
  • Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

SZEROKA OCHRONA

Ubezpieczenie zapewni Ci ochronę na terenie całej Europy

ELASTYCZNOŚĆ

3 warianty do wyboru

DOGODNE PŁATNOŚCI

Składka co miesiąc potrącana z wynagrodzenia