Rodzina Razem

NNW

ubezpieczenie grupowe

pracownicy oświaty

Rodzina Razem to branżowe ubezpieczenie grupowe, zapewniające ochronę na wypadek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca, udaru mózgu czy obrażeń ciała spowodowanych atakiem epilepsji lub omdleniem z przyczyny innej niż choroba przewlekła. Chroni przed zdarzeniami losowymi przez cały rok, 24 godziny na dobę.

Jest to program ubezpieczeń grupowych skierowany do pracowników oświaty. Za niewielką składkę otrzymujesz szeroki zakres ubezpieczenia. Dodatkowo możesz indywidualnie rozszerzyć program o sporty wysokiego ryzyka

Bestseller
2 warianty
Niska składka

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków NNW
  • następstwa zawału serca, udaru mózgu
  • następstwa obrażeń ciała, które powstały wskutek ataku epilepsji lub omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła
  • następstwa amatorskiego i wyczynowego uprawiania sportu

  • czynni pracownicy oświaty w każdym wieku
  • współmałżonkowie lub partnerzy życiowi pracowników w każdym wieku
  • dzieci pracowników w momencie przystąpienia do ubezpieczenia

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Rodzina Razem?

Ochrona na całym świecie

Obowiązuje w Polsce, krajach UE i nie tylko
(poza zwrotem kosztów przeszkolenia zawodowego
osób niepełnosprawnych oraz Assistance)

Szeroki zakres ochrony

m.in. borelioza, sepsa, nowotwór złośliwy, utrata mowy

Pobyt w szpitalu

Dieta szpitalna wypłacana już od 1. dnia

365/24

Ochrona przez cały rok, 24 godziny na dobę

Brak limitów

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

Rozszerzenie o sporty wysokiego ryzyka

m.in. sporty motorowe, wspinaczka wysokogórska, nurkowanie, żeglarstwo, narciarstwo ekstremalne