Nauczyciel w Pełni Życia

indywidualne

na życie

pracownicy oświaty

Oferta przygotowana przez PZU Życie SA oraz NAU SA to ubezpieczenie przygotowane specjalnie dla pracowników oświaty, którzy nie mogą korzystać z grupowego ubezpieczenia na życie Edukacja.

Skontaktuj się  z Biurem Obsługi Klienta NAU SA telefonicznie 22 696 72 70 lub mailowo na adres bok@nau.pl.

bestseller
Niska składka
szeroki zakres ochrony

 • pracownicy oświaty,
 • pełnoletnie dzieci,
 • współmałżonek.

Uwaga:

W celu przystąpienia do programu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta NAU SA telefonicznie 22 696 72 70 lub  mailowo bok@nau.pl.

Po przedstawieniu oferty i warunków ubezpieczenia należy:

 • zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) oraz z informacją dodatkową,
 • wybrać jeden z wariantów ubezpieczenia (tabela powyżej),
 • wydrukować i podpisać Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych i zapoznania się z OWU,
 • przesłać „Oświadczenia” mailem, faksem lub listownie do NAU SA,
 • sporządzić wraz z pracownikiem NAU SA „Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia”.
 • Podpisania ”Deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia” – NAU SA prześle dokument na adres mailowy lub pocztą.
 • wpłaty składki za ubezpieczenie na konto NAU SA – (do pobrania indywidualny numer rachunku i druk przekazu pocztowego)
 • Przesłania do NAU SA pocztą/kurierem kompletu podpisanych dokumentów:
  a) „Oświadczenie”
  b) „Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia”
  na adres: NAU SA ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa

Aby ubezpieczenie rozpoczęło się od 1 dnia najbliższego miesiąca, pełna dokumentacja musi wpłynąć do NAU SA w oryginale do 19 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony (np. ubezpieczenie od 1 września – dokumenty muszą wpłynąć do 19 sierpnia).

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Nauczyciel w Pełni Życia?

ubezpieczenie branżowe

Zakres ubezpieczenia dopasowany do faktycznych potrzeb pracowników oświaty

Elastyczność

dostępne dwa warianty ubezpieczenia

Proste zasady

Szeroka ochrona przy braku karencji i badań medycznych!