Bezpieczna Rodzina

NNW

ubezpieczenie grupowe

pracownicy oświaty, administracji i JST

To flagowy produkt  Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej, który powstał przy współpracy i z myślą o nauczycielach, wszystkich pracownikach oświaty i pracownikach jednostek samorządu terytorialnego. Bezpieczna Rodzina to ubezpieczenie osobowe, które chroni Cię przed skutkami nieprzewidzianych i niezależnych od Ciebie wydarzeń. W tym wypadkach w pracy, wypadkach w komunikacji, a także od zawału serca i udaru mózgu.

Bezpieczna rodzina to jedyne na rynku ubezpieczenie branżowe dające szeroką ochronę w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, zawału serca i udaru mózgu. Za niewielką składkę otrzymujesz szeroki zakres ubezpieczenia i realną pomoc przez cały rok, 24 godziny na dobę.

Bestseller
Niska składka
Szeroka ochrona

 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku przy pracy
 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego
 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku następstw NW
 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu przy pracy
 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu
 • Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego w wyniku śmierci
  w następstwie NW
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku następstw NW
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

Pracownicy oświaty, administracji publicznej i JST oraz członkowie ich rodzin:

 • współmałżonkowie/ partnerzy – ochrona do 70 r.ż.
 • dzieci – brak ograniczenia wiekowego związanego z przystąpieniem do ubezpieczenia
 • rodzice/ teściowie – ochrona do 80 r.ż.
 • wnuki  – ochrona do 70 r.ż.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Bezpieczna Rodzina?

Pewna ochrona za rozsądną cenę

Szeroki zakres ubezpieczenia przy niskiej składce

Rozszerzony zakres ochrony

Zawał serca, udar mózgu, zdiagnozowany nowotwór złośliwy

Pobyt w szpitalu

Wypłata świadczenia szpitalnego z tytułu pobytu w szpitalu

365/24

Ochrona przez cały rok, 24 godziny na dobę

Ochrona w podróży

W pakiecie otrzymujesz bezpłatne ubezpieczenie podróżne!

Profesjonalna obsługa

Szybka i sprawna likwidacja szkód przez NAU SA