Edukacja Emeryt

Edukacja Emeryt

indywidualna kontynuacja

na życie

emerytowani pracownicy oświaty

Program ubezpieczeniowy zapewniający pracownikom oświaty, którzy przechodzą na emeryturę, indywidualną kontynuację grupowego ubezpieczenia na życie Edukacja.

Preferencyjne warunki ubezpieczenia oraz zakres i rodzaje świadczeń dostosowane są do potrzeb wynikających z etapu życia ubezpieczonych.

Formularz zgłoszenia emeryta

Formularz zgłoszenia rodziny emeryta

besteseller
Niska składka
szeroki zakres ochrony

  • pracownicy oświaty, którzy byli ubezpieczeni w ramach programu Edukacja, nie ukończyli 69. roku życia i przechodzą na emeryturę lub przebywają na świadczeniu kompensacyjnym,
  • pełnoletnie dzieci lub współmałżonek ubezpieczonego pracownika oświaty, o którym mowa powyżej, którzy byli ubezpieczeni w ramach programu Edukacja i nie ukończyli 69. roku życia

Uwaga:

  • aby ubezpieczenie rozpoczęło się od 1. dnia najbliższego miesiąca, pełna dokumentacja musi wpłynąć do NAU S.A. w oryginale do 19 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony (np. ubezpieczenie od 1 września – dokumenty muszą wpłynąć do 19 sierpnia).
  • nie ma możliwości objęcia ochroną ubezpieczeniową osób przebywających na rencie

Ubezpieczenie kończy się w rocznicę polisy w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony osiąga 75. rok życia.
Po zakończeniu tego ubezpieczenia można zawrzeć kolejne ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane.

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Edukacja Emeryt?

ubezpieczenie branżowe

Zakres ubezpieczenia dopasowany do faktycznych potrzeb emerytowanych pracowników oświaty

Elastyczność

dostępne dwa warianty ubezpieczenia

Brak badań medycznych

Aby skorzystać z oferty bez badań medycznych, chęć kontynuacji ubezpieczenia należy zgłosić nie później niż 2 miesiące po odejściu na emeryturę