OC zawodowe dyrektora placówki oświatowej

 

PAKIET DODATKOWY

MAJĄTKOWE

OŚWIATA

 

OC zawodowe dyrektora to pakiet dodatkowy, który za niewielką składkę możesz dokupić do ubezpieczenia Bezpieczna Rodzina. Zapewni Ci ochronę na wypadek roszczeń wynikających z niedostatecznego nadzoru lub zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, uczniom i osobom trzecim przebywającym na terenie placówki oświatowej.

 

Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone na terytorium Polski oraz pozostałych krajów Europy.

OCHRONA W CAŁEJ EUROPIE
3 WARIANTY
OD 9 ZŁ/MIES.

  • szkody osobowe lub rzeczowe u osób trzecich z tytułu czynu niedozwolonego
  • szkody osobowe lub rzeczowe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
  • pokrycie kosztów działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów
  • pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody
  • pokrycie kosztów procesu z udziałem Ubezpieczonego jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową

  • Dyrektor placówki oświatowej
  • Zastępca dyrektora placówki oświatowej
  • Osoba pełniąca obowiązki dyrektora placówki oświatowej

Dlaczego warto wybrać OC zawodowe dyrektora ?

UBEZPIECZENIE BRANŻOWE

Zakres ubezpieczenia dostosowany do potrzeb dyrektora, zastępcy dyrektora, osoby pełniącej obowiązki dyrektora

ELASTYCZNOŚĆ

3 warianty do wyboru

WYSOKIE SUMY GWARANCYJNE

do 200 000 zł