Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży

NNW

UBEZPIECZENIE INDYWIDUALNE

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dzieci są bardzo energiczne i pomysłowe, przez co często narażają się na wypadki. A jak wiadomo, mogą się one zdarzyć wszędzie i o każdej porze. Dlatego nie czekaj i już teraz zadbaj o ubezpieczenie swojego dziecka od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

To jednorazowa, roczna składka, dzięki której Twoje dziecko zostanie objęte ochroną ubezpieczeniową zarówno w szkole, jak i poza nią – w domu, na placu zabaw, podczas wakacji, czy wycieczek szkolnych.

SZEROKA OCHRONA
OCHRONA W SZKOLE I POZA NIĄ
OD 48 ZŁ/ROK

Indywidualnie negocjowany program ogólnopolski – Świadczenia specjalnie wynegocjowane dla NAU.

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW
 • Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW
 • Pogryzienie, pokąsanie, ukąszenie
 • Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej
 • Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych
 • Śmierć w wyniku NW
 • Śmierć w wyniku NW na terenie placówki oświatowej
 • Śmierć rodzica / opiekuna prawnego Ubezpieczonego w wyniku  NW
 • Zadławienie
 • Usunięcie ciała obcego z nosa lub ucha
 • Koszty korepetycji w wyniku
 • Koszty poszukiwania dziecka w wieku do 18 lat w przypadku zaginięcia

dzieci do 7 roku życia

uczniowie szkół

maturzyści

studenci

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie NNW w NAU?

UBEZPIECZENIE 24/7

w szkole i poza nią

WYSOKIE WARTOŚCI ŚWIADCZEŃ

m.in. w zakresie kosztów leczenia, uszczerbku na zdrowiu

SZEROKI ZAKRES UBEZPIECZENIA

ochrona w zakresie wielu zdarzeń ubezpieczeniowych np. złamania, skręcenia, czy ukąszenia

DODATKOWE OPCJE

Opcja Hejt Stop, zwrot kosztów pomocy psychiatrycznej i psychologicznej

WSPARCIE W ZAKRESIE LIKWIDACJI SZKÓD

w przypadku zdarzenia objętego ubezpieczeniem pomoc m.in. z formalnościami potrzebnymi do wypłaty odszkodowania

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA W RAZIE SZKODY W WYNIKU UPRAWIANIA SPORTÓW

ubezpieczenie ryzyka związanego zarówno ze sportem amatorskim, jak i wyczynowym