Edukacja

ubezpieczenie grupowe

na życie

pracownicy oświaty

Kultowy program ubezpieczenia na życie dla pracowników oświaty, przygotowany przez NAU razem z PZU. 

To pierwszy i zarazem największy program ubezpieczeniowy skierowany i dedykowany dla pracowników oświaty. Kolejne jego wersje funkcjonują od 2000 r.

Bestseller
7 wariantów
ponad 20 lat na rynku

 • Śmierć ubezpieczonego
 • Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
 • Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym
 • Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy
 • Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
 • Osierocenie dziecka
 • Śmierć małżonka
 • Śmierć małżonka spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
 • Śmierć dziecka
 • Śmierć rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego
 • Urodzenie dziecka
 • Urodzenie martwego dziecka
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
 • Ciężka choroba Ubezpieczonego
 • Ciężka Choroba Małżonka
 • Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
 • Niezdolność do pracy w zawodzie nauczyciela
 • Pobyt w szpitalu spowodowany chorobą
 • Pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
 • Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem komunikacyjnym
 • Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem przy pracy
 • Pobyt w szpitalu spowodowany zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
 • Pobyt na OIT
 • Rekonwalescencja
 • leczenie specjalistyczne (za dodatkową składkę)
 • karta apteczna (za dodatkową składkę)
 • utrata zdrowia przez dziecko (za dodatkową składkę)
 • operacje chirurgiczne (za dodatkową składkę)
 • medyczny ekspert domowy, w tym, m.in. druga opinia medyczna (za dodatkową składkę)

 • Pracownik, jego małżonek albo partner oraz pełnoletnie dziecko
 • osoby przebywające na zwolnieniu lub w szpitalu, o ile w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia zachowają ciągłość ochrony z poprzedniej umowy zawartej przez Pracodawcę z PZU Życie SA

Dlaczego warto wybrać ubezpieczenie Edukacja?

365/24

Ubezpieczenie działa przez 24 godziny na dobę w kraju i za granicą

Proste formalności

Brak oświadczeń i ankiet medycznych

Pewne świadczenia

Szybka i sprawna wypłata świadczeń bez wychodzenia z domu z PZU

Indywidualna kontynuacja

Możliwość dożywotniej indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia

Brak karencji

Brak karencji dla pracowników, małżonków i pełnoletnich dzieci przystępujących w ciągu pierwszych 4 m-cy, licząc od daty początku ubezpieczenia

Pobyt w szpitalu

Świadczenie wypłacane za każdy dzień pobytu w szpitalu w przypadku nieszczęśliwego wypadku (jedna zmiana daty) lub od drugiego dnia w przypadku choroby (dwie zmiany daty)