Interesuje mnie ubezpieczenie

Proszę wybrać conajmniej jedną opcję: OCACNNWAssistanceOponySzyby

Posiadam Kartę Klubu NAUczyciela o numerze:


Dane właściciela/posiadacza pojazdu mechanicznego

* - pola wymagane

Imię*: Nazwisko*:
Numer PESEL*: Telefon*: E-mail:*
Adres zamieszkania/zameldowania*:
WŁAŚCICIEL POSIADA AKTYWNE UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEMBRAK AKTYWNYCH UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDEM
POSIADANA KATEGORIA UPRAWNIENIA
A1AB1BC1CD1DBEC1ECED1EDET
Data wydania prawa jazdy*: Liczba lat bezszkodowej jazdy OC: Liczba lat bezszkodowej jazdy AC:
Kod pocztowy miejsca użytkowania pojazdu*: Koniec bieżącego okresu ubezpieczenia*:
Wykonywany zawód: Czy posiada dzieci wieku poniżej 25 lat?: taknie

Brak współwłaściciela - proszę przejść do uzupełnienia danych o pojeździe.


Dane Współwłaściciela (jeśli dotyczy)

* - pola wymagane

Imię: Nazwisko:
Numer PESEL: Adres zameldowania:
Data wydania prawa jazdy: Liczba lat bezszkodowej jazdy OC: Liczba lat bezszkodowej jazdy AC:


Dane (kolejnego) Współwłaściciela (jeśli dotyczy)

Imię: Nazwisko:
Numer PESEL: Adres zameldowania:
Data wydania prawa jazdy: Liczba lat bezszkodowej jazdy OC: Liczba lat bezszkodowej jazdy AC:


Dane dotyczące posiadanego pojazdu:

Nr rejestracyjny:* Nr nadwozia/VIN:*
Marka:* Model:*
Pojemność silnika [cm3]:* Moc silnika:*
Rodzaj nadwozia:* Rodzaj skrzyni biegów:* manualnaautomatyczna
Wersja wyposażenia:* Liczba drzwi:* Liczba miejsc:* Rodzaj paliwa:*
Rok produkcji:* Data pierwszej rejestracji:* Aktualny przebieg [tys. km.]:*
Kolor pojazdu:* Pojazd sprowadzony z zagranicy?* Czy będzie używany zarobkowo?*
Szacowany roczny przebieg [tys. km.]:* Miejsce parkowania:
Szacowana Wartość pojazdu (w przypadku AC)[zł]: Cesja polisy AC (kredyt/leasing): tak
Uwagi

Zgody


Zgadzam się na wszystkie poniższe zgody

Zgoda nr 1. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przeprowadzić Pani/Panu analizę potrzeb oraz przedstawić odpowiednie propozycje umów ubezpieczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nauczycielską Agencję Ubezpieczeniową S.A. z siedzibą w Warszawie (00-379), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez ww. podmiot w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

TAK (zgoda konieczna do przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia).

Zgoda nr 2. Dzięki tej zgodzie podmioty z grupy kapitałowej NAU będą mogły przedstawić Panu/Pani ofertę własnych usług.
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych podmiotom należącym do grupy kapitałowej NAU, tj. NAU Profit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, w celach marketingowych oraz na przetwarzanie moich danych osobowych przez te podmioty w powyższych celach oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty.

TAK

Zgoda nr 3. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przedstawić Panu/Pani ofertę za pomocą wiadomości elektronicznej lub połączenia głosowego.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-379), ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 informacji handlowo-marketingowych z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących, wybierając jako formę kontaktu (zgoda konieczna do przedstawienia propozycji umów ubezpieczenia):

wiadomości elektroniczne (e-mail, SMS/MMS)połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna oraz automatyczne systemy wywołujące IVR)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych