BEZPIECZNA RODZINA

To jedyne na rynku ubezpieczenie branżowe dające szeroką ochronę w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku (NW), zawału serca i udaru mózgu. Oferowany przez NAU pakiet ubezpieczeń zapewnia wysoki poziom świadczeń ochronnych przy konkurencyjnym poziomie składki. Szeroki zakres ubezpieczenia, gwarantuje Tobie i Twoim najbliższym realną pomoc w razie nieprzewidzianych zdarzeń przez cały rok, 24 godziny na dobę. Pamiętaj, o tym, że przystępując do programu Bezpieczna Rodzina, możesz również skorzystać z innych ubezpieczeń przygotowanych specjalnie dla pracowników oświaty, jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej.

Dotychczasowy program Bezpieczna Rodzina, został wzbogacony o m.in:

 • zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego w wyniku śmierci w następstwie NW
 • jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego na nowotwór złośliwy
 • zwiększoną sumę zwrotu kosztów leczenia Ubezpieczonego poniesionych na terenie RP w wyniku NW/zawału serca/udaru mózgu
 • możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową synowych oraz zięciów Ubezpieczonego.

Dla kogo

To  wyjątkowy program ubezpieczeniowy stworzony w wyniku współpracy Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej SA i Towarzystwa Ubezpieczeniowego InterRisk, z myślą o potrzebach pracowników oświaty, jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej oraz członków ich rodzin:

 • współmałżonków/ partnerów – ochrona do 70 r.ż.
 • dzieci – (NOWOŚĆ) brak ograniczenia wiekowego związanego z przystąpieniem do ubezpieczenia
 • rodziców/ teściów – ochrona do 80 r.ż.
 • wnuków, synowych, zięciów – ochrona do 70 r.ż.

Korzyści:

kompleksowa ochrona życia i zdrowia dla ubezpieczonego
i jego rodziny, przez cały rok, 24 godziny na dobę

szeroki zakres ubezpieczenia
przy niskiej składce

wysoka suma ubezpieczenia
na zwrot kosztów leczenia Ubezpieczonego

dodatkowe świadczenie w przypadku
zdiagnozowania nowotworu złośliwego

wypłata świadczenia szpitalnego z tytułu pobytu w szpitalu
NOWOŚĆ
– wypłata dodatkowego świadczenia w przypadku pobytu na OIOM/OIT

zakres ochrony rozszerzony
o zawały serca i udary mózgu

do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 70 roku życia
NOWOŚĆ – w przypadku Rodziców i Teściów Ubezpieczonego – wydłużyliśmy możliwość przystąpieniado 80 roku życia

profesjonalna obsługa
szybka i sprawna likwidacja szkód przez NAU SA

Pakiet OCHRONA W PODRÓŻY na terenie Europy oraz basenu Morza Śródziemnego*

Choć wakacyjne wyjazdy kojarzą nam się na ogół z beztroską, to warto pamiętać o odpowiednim ubezpieczeniu gwarantującym tak potrzebny podczas wypoczynku spokój. Pakiet OCHRONA W PODRÓŻY zapewni Tobie i całej Twojej rodzinie, kompleksowe wsparcie, dzięki czemu będziesz mógł cieszyć się wyjazdem, nie martwiąc się, że zostaniesz bez pomocy właśnie wtedy kiedy będziesz tego potrzebował. Szeroki zakres ubezpieczenia gwarantuje:

 • koszty leczenia na terenie Europy (poza RP) i basenu Morza Śródziemnego*
 • pakiet usług assistance, w tym m.in. organizację transportu do kraju
 • koszty ratownictwa i poszukiwania
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego
 • odpowiedzialność cywilna

W celu skorzystania z pakietu Ochrona w Podróży, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, najpóźniej 3 dni robocze przed wyjazdem. Link do formularza znajduje się na dole strony.

Drodzy Klienci z uwagi na zwiększone zainteresowanie Państwa ubezpieczeniem turystycznym, zgłoszenia realizowane są według daty wyjazdu.

Masz możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o:

 • kolejny lub dłuższy wyjazd niż 14 dni
 • ochronę na cały świat
 • choroby przewlekłe
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka**

Dokumenty do pobrania

  1. Deklaracja przystąpienia
  2. Deklaracja wskazanie uprawnionego
  3. Wniosek o dokonywanie potrąceń
  4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS + Postanowienia Dodatkowe i Szczególne dla pracowników oświaty / Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS + Postanowienia Dodatkowe i Szczególne dla pracowników administracji publicznej (obowiązują do polis zawartych z ochroną do 01.02.2021r)
  5. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczna Rodzina
  6. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą BON VOYAGE + Postanowienia Dodatkowe i Szczególne
  7. Tabela norm uszczerbku na zdrowiu InterRisk
  8. Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych
  9. Jak zrealizować świadczenia Assistance Edu-Plus

* Turcja, Egipt, Tunezja, Maroko, Wyspy Kanaryjskie
** Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie: Ogólne Warunki Ubezpieczenia za granicą BON VOYAGE


WYPEŁNIJ FORMULARZ

Zgłoszenie wyjazdu zagranicznego