Napisali o nas!

Zapraszamy do lektury dodatku MULTITRENDY Gazety Ubezpieczeniowej, w którym opowiadamy o trendach, nowościach i innowacjach NAU.
Gazeta Ubezpieczeniowa, 28.11.2022                                                     

Omnikanałowość to słowo klucz dla NAU

Od kilku lat intensywnie rozwijamy NAU24, innowacyjną platformę sprzedażową. Od momentu powstania celem tego narzędzia jest multikanałowość. NAU24 pozwala sprzedawcy zyskiwać alternatywne możliwości rozwoju  sprzedaży. Są jej różne ścieżki. Inicjowane zarówno przez agenta, jak i przez klienta. Platforma zapewnia najlepsze rozwiązania dla sprzedaży agencyjnej. To doskonałe omnikanałowe narzędzie sprzedażowe. Pełna dowolność i elastyczność – kierunek, w którym NAU się rozwija. Niezależnie, z którego kanału klient przyjdzie do NAU,  w ostatecznym rozliczeniu jest przypisany do agenta. Dla NAU pośrednik jest najważniejszym ogniwem sprzedaży. Firma nie pomija go na żadnym etapie, docenia i wynagradza. W obecnych, niesłychanie szybko zmieniających się warunkach rynkowych coraz bardziej widoczna staje się konieczność szukania i dostarczania odpowiedzi na nowe potrzeby i wymagania agentów oraz klientów.W NAU rozumiemy, że proponowane rozwiązania muszą spełniać ich oczekiwania. Dlatego też nieustająco pracujemy nad innowacjami i nowościami.

Bieżący i przyszły rok to prace nad nową ofertą, w tym produktami finansowymi. Potrzeby klientów oraz agentów stają się impulsem do rozwoju nowych produktów i usług. Dział wdrożeń NAU dba, by platforma NAU24 była jak najbardziej wartościowa pod względem produktowym. Omnikanałowość to już nie tylko ubezpieczenia komunikacyjne. Agenci mają możliwość sprzedaży ubezpieczeń majątkowych, życiowych, zdrowotnych. Firma nieustannie pracuje nad tym, by wszystkie nowe produkty znajdowały się na platformie.  Zależy nam, by jak najbardziej wspomóc agentów w codziennej pracy związanej z administracją. Następuje również daleko posunięta automatyzacja procesów obsługowych. Zautomatyzowano wiele procesów związanych z rozliczaniem polis, a także automatycznym sczytywaniem i rozliczaniem dokumentacji fotograficznej. NAU24 umożliwia rozliczanie zdjęć do AC dla towarzystw ubezpieczeniowych, które na to pozwalają. Wszystkie te działania zwiększają mobilność, ułatwiają analizę danych, a co za tym idzie, podnoszą skuteczność pracy naszych agentów. Innowacyjność w NAU oznacza nieustający rozwój. Tworzy-my najlepsze rozwiązania sprzedażowe wspierające agentów. W NAU24 pojawią się kolejne, nowe funkcjonalności i produkty. W 2023 r. firma przedstawi swoim klientom benefity i nowe usługi finansowe. Rok 2023 to 25-lecie firmy, czas na podsumowania i dalszy intensywny rozwój.