Ubezpieczenie NNW dziecka – co powinno zawierać?

Wakacje z rodzicami czy kolonie z dala od domu, lekcje w szkole czy zajęcia dodatkowe – czy tego chcemy czy nie, wypadek może przytrafić się wszędzie. Grupę szczególnie narażoną stanowią dzieci – wyjątkowo ruchliwe i nie zawsze mające rozsądne pomysły, często realizowane bez zastanowienia. Gdyby istniała możliwość zapewnienia całkowitej ochrony, zapewne każdy rodzic by z niej skorzystał. Zanim jednak technologie jutra wyposażą nasze dzieciaki w systemy zabezpieczeń rodem z filmów sci-fi, nie pozostajemy całkowicie bezradni: możemy wykupić ubezpieczenie NNW, które co prawda nie zapobiegnie urazowi, ale w razie jego wystąpienia, umożliwi zakup niezbędnych leków, środków medycznych i innych pomocy, które umożliwią maluchowi powrót do zdrowia.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Na co dzień spotykamy się z ofertami różnych ubezpieczeń: mieszkanie, samochód, polisy na życie, grupowe ubezpieczenia medyczne. Za każdym razem musimy zatem zważyć koszty i korzyści. To bardzo trudne – nie sposób przecież przewidzieć, jakiego rodzaju wypadek może się wkrótce wydarzyć. Ktoś okradnie nam mieszkanie? Porysuje auto? A może to my sami spowodujemy u kogoś uszczerbek na zdrowiu – wystarczy chwila nieuwagi. Z tej też przyczyny do kolejnej polisy podchodzimy z ostrożnością. Zastanówmy się nad NNW dla dziecka – dlaczego warto je wykupić? I czy w ogóle warto? Przede wszystkim dzieci są bardziej niż dorośli narażone na wypadki inne niż komunikacyjne. Wynika to z ich natury: są o wiele bardziej ciekawskie, żywiołowe, a do tego nie do końca są w stanie przewidzieć konsekwencje swoich zachowań. Co więcej, nawet bardzo spokojne i rozumne dziecko może zostać poszkodowane w zdarzeniu spowodowanym przez mniej rozważnego rówieśnika. Istnieje też bardzo wiele okoliczności, w których dziecko narażone jest na uszczerbek na zdrowiu: szkoła, zajęcia pozalekcyjne a nawet własne podwórko – wszędzie czyhają potencjalne zagrożenia i nie da się malucha ochronić przed nimi wszystkimi, przynajmniej nie bez odpierania mu całej radości z dzieciństwa.

Wreszcie każdy rodzic z pewnością bez zastanowienia powie, że zdrowie dziecka jest dla niego istotniejsze niż własne. Podczas gdy sami jesteśmy ewentualnie gotowi poczekać na odległy termin do specjalisty czy wręcz pogodzić się z ewentualną trwałą utratą sprawności,, to wobec własnych dzieci wykazujemy, co zrozumiałe, o wiele mniejszą tolerancję: chcemy, aby były zdrowe, sprawne i szczęśliwe. Dlatego też warto zadbać, aby proces leczenia nie był uzależniony od funkcjonowania państwowej służby zdrowia czy od wysokości kwoty, jaką uda się na ten cel pożyczyć od znajomych lub rodziny.

Argumentem najmniej istotnym w tej dyskusji, ale jednak często przechylającym szalę, jest koszt ubezpieczenia NNW dla dziecka. Kwoty są niewielkie, znacznie niższe niż obowiązkowe ubezpieczenie samochodu czy nieruchomości, zwłaszcza jeśli polisa wykupiona zostanie w pakiecie. A są przecież wartości, na których z zasady nie oszczędzamy – bezsprzecznie należy do nich dobro naszych dzieci. Warto również wspomnieć o coraz częściej stosowanym przez szkoły, przedszkola i inne instytucje sposobie zabezpieczania na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń: rodzice chcący aby ich dziecko mogło skorzystać z zajęć dodatkowych (np. wycieczka, zajęcia sportowe), przedstawili oświadczenie o ubezpieczenie NNW dziecka. Nie oznacza to jednak, że ubezpieczenie trzeba koniecznie wykupić w szkole – lepiej samodzielnie sprawdzić dostępne opcje i wybrać najlepszą.

Ubezpieczenie NNW dziecka – co wziąć pod uwagę?

Wybierając ubezpieczenie NNW dla dziecka, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na trzy aspekty, przy czym należy rozpatrywać je wspólnie. Pierwszym jest suma, jaką wypłaci ubezpieczyciel w razie wypadku. Bardzo często różnica kilkunastu złotych w cenie samej polisy przekłada się na kilkadziesiąt tysięcy w wysokości wypłaty. Należy zatem uważać, aby w poszukiwaniu najtańszej opcji, nie wybrać rozwiązania, które w sytuacji kryzysowej nie zapewni odpowiedniej ochrony. Co istotne, rzadko będziemy mieli do czynienia z wypłatą całości tej kwoty. 100% sumy, na jaką opiewa ubezpieczenie, przysługuje albo w sytuacji śmierci ubezpieczonego, albo wówczas, gdy doznał on trwałego, nieodwracalnego uszczerbku psychoruchowego, przez co nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji. Najczęściej ubezpieczyciel proponuje przeliczanie procentowe, biorąc pod uwagę wielkość uszczerbku. Oznacza to, że na przykład w sytuacji, gdy pełna suma wynosi 50 tys. zł, a uszczerbek został oceniony na 5% (np. złamanie ręki bez komplikacji), wówczas ubezpieczyciel wypłaci 2500 zł.

Drugą kwestią jest zakres ubezpieczenia. Im więcej sytuacji obejmuje polisa, tym spokojniej możemy spać – mając pewność, że nawet gdy dojdzie do nieprzyjemnego zdarzenia, to przynajmniej od strony finansowej dziecko jest zabezpieczone. Warto zatem sprawdzić, czy ubezpieczyciel nie zawęża ubezpieczenia np. wyłącznie do sytuacji spowodowanych przez osoby trzecie (a przecież dzieci często same robią sobie krzywdę), lub do konkretnych miejsc (np. w szkole i w domu, ale już nie u kolegi czy na wakacjach).

Sama cena ubezpieczenia również jest ważna – nikt nie lubi przepłacać a domowe budżety już i tak są mocno dociążone. Tym niemniej cena nie powinna być głównym powodem podjęcia takiej a nie innej decyzji – wszystkie zagadnienia należy rozważał łącznie.

Polisa NNW dziecka – zakres

Gdy kupujemy ubezpieczenie NNW dla dziecka, zakres polisy powinien być jak najszerszy. Zwracaj uwagę na trzy elementy: miejsce, okoliczności oraz sprawcę ewentualnego wypadku. Skuteczne ubezpieczenie NNW dla najmłodszych obejmuje wszystkie miejsca, w jakich potencjalnie mogłoby dojść do wypadku. Jest to zatem szkoła (ale także przedszkole lub żłobek) – zarówno sala lekcyjna, jak i korytarze czy boisko; miejsca, gdzie odbywają się zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne; własny dom, ogródek, podwórko przed blokiem czy działka rekreacyjna; publiczne ulice, skwery, place, parki, budynki; prywatne posesje (np. w trakcie odwiedzin u kolegi). Sprawdź, czy ubezpieczyciel nie zastrzega sobie jakichś wykluczeni – może to zadecydować o sensie kupienia danej polisy.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie NNW dziecka, zakres powinien być również szeroki w kwestii okoliczności wypadku. Niezależnie od tego, czy doszło do niego w trakcie zajęć szkolnych, podczas zabawy czy w momencie przemieszczania się między szkołą a domem, leczenie może być równie kosztowne. Ponownie zwróć uwagę na wykluczenia (ubezpieczenie może nie obowiązywać np. wówczas, gdy dziecko było pod wpływem alkoholu lub gdy do wypadku doszło na terenie, na którym obowiązuje zakaz wstępu). Poszczególni ubezpieczyciele mogą proponować produkty specjalistyczne, takie jak ubezpieczenie NNW dla dziecka uprawiającego sport, czy nawet polisy konkretnie dostosowane do jakiejś aktywności (np. ubezpieczenie NNW dziecka jazda konna). Tymczasem standardowe ubezpieczenie NNW dla dziecka powinno z zasady obejmować wszystkie rodzaje podejmowanej przez nie aktywności.

Niektórzy ubezpieczyciele mogą również zastrzec, iż wypłata nie przysługuje wówczas, gdy sprawcą wypadku było samo dziecko. Jest to praktyka niezbyt uczciwa, ale jednak spotykana – dlatego też zawsze uważnie czytaj warunki w umowie polisy. Ostatecznie dzieci mają swoje prawa i na pewno należy do nich odkrywanie świata. Czasami robią to w sposób nieodpowiedzialny, powodując uszkodzenia ciała i mienia, własnego i innych. Kompleksowe ubezpieczenie NNW nie powinno zawierać wyłączeń z uwagi na sprawcę uszczerbku na zdrowiu.

Gdzie kupić ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Polisę NNW proponują najczęściej szkoły, już we wrześniu. Oczywiście można z takiej oferty skorzystać, jeśli jest atrakcyjna. Standardem jest już obecnie ubezpieczenie NNW dziecka w żłobku czy w przedszkolu, a także przez kluby sportowe czy koła zainteresowań, do których dziecko uczęszcza. Rozsądne postępowanie wymaga porównanie treści i wartości polis od różnych towarzystw – możliwe, że warunki wynegocjowane przez placówkę oświatową są bardzo dobre, ale zawsze istnieje też szansa na znalezienie jeszcze lepszej opcji – nie ma obowiązku przystępowania do ubezpieczenia NNW grupowego. Najlepiej porównać ubezpieczenia NNW dla dzieci online – daje to możliwość weryfikacji treści wielu ofert jednocześnie i wyboru tej najatrakcyjniejszej.

Powoli ubezpieczenie NNW dla dzieci staje się standardem. Dojrzewamy jako społeczeństwo i coraz częściej zamiast trzymania kciuków, wolimy realnie zabezpieczyć się na wypadek zajścia niepożądanych zdarzeń. A skoro inwestujemy w ochronę samochodu czy domu, to czy tym bardziej nie powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo naszych najbliższych, a zwłaszcza dzieci? Choć polisa NNW nie uchroni malucha przed wypadkiem, to jednak pozwoli roztoczyć nad nim szerokie spektrum pomocy, gdy już dojdzie do uszkodzenia ciała. Zakup leków, środków medycznych i sprzętu, jak również rehabilitacja, najczęściej przekraczają możliwości zwyczajnej rodziny. Publiczna służba zdrowia niestety w tym przypadku nie jest zbyt pomocna – odległe terminy, zbyt mała ilość potrzebnych rehabilitacji czy przestarzały sprzęt, nie stanowią gwarancji szybkiej i pełnej rekonwalescencji. Z tej też przyczyny rodzice coraz chętniej wolą regularnie płacić niewielkie sumy na ubezpieczenie, niż później szukać pomocy poprzez internetowe zbiórki, zapożyczanie się u znajomych czy zaciąganie chwilówek.

 

Masz pytania? Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji:
tel.: 22 696 72 70
e-mail: bok@nau.pl
od pon. do pt. w godzinach:
08:00 – 18:00