Wspieramy ukraińskie dzieci i młodzież!

W geście solidarności z narodem ukraińskim postanowiliśmy wesprzeć Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, które w tym momencie skupia swoje działania na pomocy dzieciom z Ukrainy.

Trwa ostrzał ukraińskich miast i miasteczek, ofiarami stają się cywile. Największymi pokrzywdzonymi są jednak niewinne niczemu dzieci. Nie rozumieją dlaczego ukochany tata idzie na wojnę, dlaczego muszą opuścić dom i zostawić przyjaciół. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce wszelkimi sposobami stara się pomóc tym dzieciom. Pomaga zarówno tym, którym nie udało się do tej pory wydostać
z zagrożonych terenów, jak i dzieciom, które są już na terenie Polski.

By pomoc była możliwa, potrzebne są fundusze. Przeznaczamy na ten cel 50 000 zł wpłacając tę kwotę na konto Stowarzyszenia. Wiemy, że liczy się każda złotówka. Pomoc będzie potrzebna przez wiele miesięcy. By Stowarzyszenie mogło służyć i pomagać dzieciom jak najskuteczniej, nie możemy poprzestać na jednorazowej pomocy.
Rozpoczynamy zatem zbiórkę. Pieniądze trafią bezpośrednio na konto SOS Wioski Dziecięce. By dołączyć do pomocy, prosimy o wpłaty na konto:

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
17 1240 6247 1111 0000 4980 1040

Wspieramy również ukraińskie rodziny z dziećmi, które są już na terenie polskich miast. Podjęliśmy współpracę ze sztabem kryzysowym koordynującym pomoc w 16 hotelach pracujących w ramach Fundacji Leny Grochowskiej. Są to hotele m.in. we Wrocławiu, Warszawie (3 hotele), Lublinie, Siedlcach, Pile, Żninie, Janowie Podlaskim i Łodzi. Jako firma od 20 lat zajmująca się oświatą, podjęliśmy decyzję by zaopatrzyć dzieci i młodzież w pomoce szkolne: zeszyty, kredki, flamastry, piórniki. Wszystko to, co może przydać się w szkole i przedszkolu. Chcemy pomóc także w korepetycjach z języka polskiego, zatrudniając nauczycieli dla ukraińskich dzieci.

Wierzymy, że tylko dzięki wspólnej pracy, będziemy mogli wesprzeć naszych sąsiadów w tak trudnych czasach.