Ubezpieczenie NNW Dzieci i Młodzieży to program, który powstał w wyniku wieloletniego doświadczenia Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej SA specjalizującej się w obsłudze środowiska oświaty. Dzięki ścisłej współpracy z radami rodziców oraz dyrektorami szkół dokładnie zdefiniowaliśmy potrzeby dotyczące świadczeń ubezpieczeniowych dzieci i młodzieży.

Zoptymalizowaliśmy koszty i proces likwidacji szkód, tak aby program od następstw nieszczęśliwych wypadków w InterRisk TU SA był kompletną odpowiedzią na potrzeby
naszych klientów.

Korzyści z uczestnictwa w programie:

 • bogaty zakres świadczeń – ochrona 24h/7 dni w tygodniu przez cały rok, w szkole, w domu, na wycieczce oraz na wakacjach, a także świadczenie za pobyt w szpitalu.
 • gwarancja zwrotu kosztów – m.in. leczenia i rehabilitacji, leczenia stomatologicznego, nabycia lub wypożyczenia wyrobów medycznych, porady psychologa.
 • atrakcyjne świadczenia dodatkowe – pakiet chorobowy, Telemedycyna – konsultacje medyczne on-line ze specjalistami, możliwość ubezpieczenia dzieci wyczynowo uprawiających sport.
 • szybka i sprawna likwidacja szkód – dedykowany dział obsługi w NAU SA
 • elastyczność – możliwość ustalenia sumy ubezpieczenia, zakresu i wysokości składki dla danej grupy.
 • szeroki zakres pakietu assistance – 24h/7dni w tygodniu, bez dodatkowych opłat – w ramach programu NNW.
 • oszczędność – konkurencyjna cena, brak zwyżek z tytułu szkół i klas o profilu sportowym, specjalne zniżki dla osób w trudnej sytuacji finansowej i rodzin wielodzietnych
 • bonus specjalny dla rodziców – bon o wysokości 50 zł na zakup ubezpieczenia komunikacyjnego (OC i AC), mieszkania lub domu oraz NNW dla całej rodziny w InterRisk TU SA.

Pakiet usług assistance

To gwarancja profesjonalnej pomocy medycznej oraz opieki w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia. Ochrona assistance stanowi integralną część Ubezpieczenia NNW Dzieci i Młodzieży i zapewnia:

 • wizytę lekarza (w tym specjalisty) oraz pielęgniarki.
 • transport do placówki medycznej oraz pomiędzy placówkami.
 • dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych przez lekarza.
 • opiekę domową (powyżej 7 dni pobytu w szpitalu).
 • indywidualne korepetycje (powyżej 7 dni nieobecności w szkole).
 • infolinię medyczną o tematyce:
  • zdrowie i jednostki chorobowe.
  • szpitale, apteki, przychodnie, lekarze.
  • lekarstwa oraz objawy niepożądane.
  • przy ich przyjmowaniu.
  • transport medyczny.

Ubezpieczenie OC dla pracowników oświaty

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla pracowników i placówek oświaty w InterRisk TU SA to preferencyjna oferta tylko dla szkół, które korzystają z Ubezpieczenia NNW Dzieci i Młodzieży. Wyjątkowość oferty polega na jej unikalnych na rynku parametrach cenowych oraz zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenie OC dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych – obowiązuje na terenie RP i pozostałych krajów Europy, obejmuje:

 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego pełniącego funkcję opiekuna na imprezach, koloniach, wycieczkach, obozach, zielonych szkołach itp.
 • odpowiedzialność materialną wobec pracodawcy za szkody wyrządzone w ramach czynności związanych z umową o pracę.

Szczególne warunki ubezpieczenia


Sprawdź też inne nasze ubezpieczenia NNW:

NNW Dzieci – Ubezpieczona Szkoła