W przeważającej większości prawidłowo zgłoszonych szkód czas ich likwidacji nie przekracza 14 dni.  W przypadku najprostszych przypadków czas ten może się skrócić nawet do 24-48 godzin od ich zgłoszenia. Trzeba jednak pamiętać, że ustawowy czas na likwidację szkody to 30 dni.

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach związanych ze zgłoszeniem i likwidacją szkody.

W trosce o jakość obsługi likwidacji szkód prosimy, aby przed rozpoczęciem zgłaszania szkody przygotować wymienione poniżej dokumenty*:

  • PESEL osoby ubezpieczonej i zgłaszającej, uprawnionej do otrzymywania informacji w sprawie zgłoszonej szkody
  • dane teleadresowe
  • numer rachunku bankowego, na który nastąpi wypłata ewentualnego odszkodowania
  • skany pełnej dokumentacji z powypadkowego leczenia ubezpieczonego (tj. od momentu udzielenia pierwszej pomocy medycznej do zakończenia leczenia)
  • dokładne okoliczności powstania szkody (w tym data i miejsce zaistnienia szkody)
  • oryginały rachunków/faktur wystawionych imiennie na ubezpieczonego (w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów powypadkowego leczenia).

Prosimy o wpisanie we wniosku o wypłatę świadczenia pełnych informacji dotyczących zgłaszanej szkody.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z Działem Likwidacji Szkód: 22 584 10 00.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 16:00.

*szczegółowy wykaz dokumentów jest dostępny w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU)

Zgłoś szkodę

Wskazówki: 
•         numer polisy musi być identyczny jak w umowie ubezpieczenia (seria i numer polisy są dostępne w placówce, która zawarła umowę ubezpieczenia grupowego)
•         wszystkie wpisywane znaki muszą być WIELKIE
•         w numerze nie występują odstępy pomiędzy poszczególnymi znakami

Skontaktuj się z nami

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
00-379 Warszawa

tel: 22 584 10 00
email: szkody.nnw@nau.pl