Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat ubezpieczenia Edukacja Emeryt.

Czy warto skorzystać z ubezpieczenia Edukacja Emeryt?

Program Edukacja Emeryt to ubezpieczenie zapewniające indywidualną kontynuację Programu Edukacja (ubezpieczenia grupowego na życie dla pracowników oświaty) pracownikom oświaty, którzy przechodzą na emeryturę.
Aby skorzystać z oferty z ograniczonymi karencjami oraz bez badań medycznych, chęć kontynuacji ubezpieczenia należy zgłosić nie później niż 2 miesiące po odejściu na emeryturę. Preferencyjne warunki ubezpieczenia oraz zakres i rodzaje świadczeń dostosowane są do potrzeb wynikających z etapu życia ubezpieczonych.

Jakie Towarzystwo Ubezpieczeniowe zapewnia ochronę ubezpieczeniową?

PZU Życie SA.

Kto może przystąpić do Programu Edukacja Emeryt?

Do ubezpieczenia może przystąpić każda osoba, która ukończyła 18 rok życia i nie ukończyła 69 roku życia, i  która była ubezpieczona Programie Edukacja lub Nauczyciel w Pełni Życia, w tym również dzieci, współmałżonek lub partner ubezpieczonego.

Czy można mieć przerwę pomiędzy ubezpieczeniem Edukacja, a Edukacja Emeryt?

Przerwa pomiędzy ubezpieczeniami, nie może być dłuższa niż 2 miesiące.

Do kiedy trwa ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona może trwać do 75 roku życia. Przed rocznicą ubezpieczenia NAU SA może poinformować  pisemnie o konieczności zaprzestania opłacania składki za ubezpieczenie oraz prawie do indywidualnej kontynuacji. Jeśli ubezpieczony nie otrzyma takiego pisma polisa jest automatycznie przedłużana o kolejny rok. W przypadku chęci rezygnacji należy pisemnie wypowiedzieć umowę.

Jakie dokumenty należy złożyć żeby przystąpić do ubezpieczenia?

W celu przystąpienia do ubezpieczenie należy dostarczyć:

– „Oświadczenie” dot. przetwarzania danych osobowych i zapoznania się z OWU
– „Deklarację” przystąpienia do ubezpieczenia
– rezygnację z ubezpieczenia grupowego/w przypadku kiedy ubezpieczony był w Programie Edukacja.

Gdzie mogę zapoznać z się Ogólnymi Warunkami ubezpieczenia „Edukacja Emeryt”

Na stronie www.nau.pl  w zakładce Edukacja Emeryt.

Ile jest wariantów ubezpieczenia?

Do wyboru są dwa warianty ubezpieczenia, różniące się wysokością świadczeń oraz składką.
W pierwszym składka wynosi 63,60 zł, a w drugim 79,50 zł miesięcznie. Dokładny zakres ubezpieczenie znajduje się na stronie www.nau.pl

Czy można zmienić wariant ubezpieczenia w trakcie trwania ubezpieczenia?

Tak, wariant ubezpieczenia można zmienić w każdej chwili trwania ubezpieczenia.

Czy do ubezpieczenia mogą przystąpić mój współmałżonek/partner i dzieci?

Tak, do ubezpieczenia można dołączyć współmałżonka, partnera oraz pełnoletnie dzieci.

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia?

Tak, należy poinformować o tym fakcie NAU SA w formie pisemnej. List należy wysłać na adres:

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
00-389 Warszawa

Gdzie należy kierować wszelkie pytania odnośnie Programu Edukacja Emeryt oraz Klubu NAUczyciela?

Do Państwa dyspozycji pozostaje Biuro Obsługi Klienta pod nr infolinii 801 11 22 55.

Co należy zrobić aby przystąpić do Klubu NAUczyciela?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.klub-nauczyciela.pl/wnioski. Każdy klubowicz otrzymuje w ciągu 30 dni roboczych imienną kartę uprawniającą do korzystania przywilejów w sieci partnerów Klubu. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres 18 miesięcy. Po tym czasie należy złożyć wniosek o wydanie nowej karty. Członkowie Klubu nie ponoszą żadnych kosztów
za wydanie karty.

Jakie są dodatkowe korzyści dla ubezpieczonych w Programie Edukacja Emeryt?

Każdy pełnoletni ubezpieczony może zostać członkiem Klubu NAUczyciela. To klub pełen korzyści
i przywilejów:

  • rabaty cenowe w blisko 450 punktach handlowo-usługowych na terenie całego kraju
  • oferty specjalne do kin, teatrów, restauracji, sklepów stacjonarnych i internetowych
  • preferencyjne warunki pożyczek gotówkowych dla pracowników oświaty

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia?

Tak, należy poinformować o tym fakcie NAU SA w formie pisemnej. List należy wysłać na adres:

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
00-389 Warszawa

Co należy zrobić w przypadku zmiany osób uposażonych/danych teleadresowych/ wariantu ubezpieczenia?

W celu dokonania zmian, należy skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta NAU SA – infolinia 801 11 22 55.

Co się stanie w przypadku braku wpłaty składki?

W przypadku braku opłacenia jednej składki należy ją niezwłocznie uzupełnić.
W przypadku kiedy zaległość będzie 2-miesięczna ubezpieczony zostanie automatycznie wykreślony
z ubezpieczenia o czym zostanie poinformowany stosownym pismem.

Jakie są terminy płatności składki?

Składkę należy opłacać z góry, do 5 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc (np. za wrzesień, do 5 września).

Jak zgłosić szkodę i roszczenie w ramach Programu Edukacja Emeryt?

Po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego i przed zgłoszeniem tego do PZU ŻYCIE SA warto wcześniej zapoznać się z listą wymaganych dokumentów oraz procesem na stronie www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia, następnie dokonać zgłoszenia w jeden
z wymienionych sposobów:

  • poprzez stronę internetową pzu.pl/szkody-i-roszczenia
  • osobiście w dowolnie wybranej placówce PZU na terenie kraju,
  • telefonicznie pod nr infolinii 801 102 102, dostępnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.