Partnerstwo dla Oświaty to wymierne korzyści dla samorządów

W odpowiedzi na potrzeby samorządów i rynku oświaty przygotowujemy innowacyjny i zintegrowany system do zarządzania w jednostkach samorządowych. Tworzymy go w oparciu o najnowocześniejsze narzędzia technologiczne oraz kompetencje profesjonalistów z branży informatycznej.
Wdrożenie systemu w samorządzie wygeneruje długofalowe oszczędności oraz optymalizację procesów. Tym samym, pozwoli na dodatkowe inwestycje wspierające rozwój edukacji. Konkurencyjność systemu, w stosunku do innych rozwiązań tego typu na rynku, polega na tym, że tworzony jest przy ścisłej współpracy z finalnymi użytkownikami, czyli pracownikami jednostek samorządowych. Ich potrzeby i oczekiwania w stosunku do narzędzia wspierającego zarządzanie jest dla nas nadrzędną wytyczną w pracach koncepcyjnych oraz produkcyjnych.
Projekt kierujemy do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które są zainteresowane optymalizacją kosztów oraz procesów zarządzania w oświacie. NAU SA oferuje system za symboliczną opłatą.

Zapraszamy do współpracy! Z nami zarządzanie urzędem i oświatą to wygoda i oszczędność

  • optymalizacja kosztów i oszczędność – preferencyjne warunki użytkowania
  • praktyczna i kompleksowa funkcjonalność – zgodna z oczekiwaniami użytkowników
  • usprawnienie bieżącej administracji i komunikacji
  • bezpieczeństwo – nowoczesne, szyfrowane połączenie
  • łatwość obsługi i utrzymywania
  • elastyczność – możliwość dostosowywania do zmieniających się potrzeb
  • zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi:
     – Ministerstwo Cyfryzacji: Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji
     – Polska Cyfrowa PO PC 2014-2020: Oś II E-administracja i otwarty rząd, Oś III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
     – Regionalne Programy Operacyjne (RPO 2014-2020): Wykorzystanie TIK, cyfryzacja, integracja, Edukacja – jakość kształcenia, podnoszenie kwalifikacji (EFS)

Zostań naszym Ekspertem

Rozwijaj z nami funkcje systemu zarządzania oświatą w jednostkach samorządowych, wskazuj potrzeby i zgłaszaj zmiany. Dzięki Twojemu zaangażowaniu system będzie narzędziem do pracy zgodnym z Twoimi potrzebami i oczekiwaniami Twojej jednostki samorządowej. Będziesz miał wpływ na jego funkcjonalność oraz wygląd. Otrzymasz za symboliczną opłatą system do zarządzania oświatą na terenie samorządu. Pierwszym etapem na drodze budowania Systemu Informatycznego dla Oświaty w Polsce, gwarantującego efektywność pracy poprzez technologiczną innowacyjność i wsparcie ekspertów jest e-Dziennik NAU, który już teraz możesz mieć w podległych placówkach.

Jako Ekspert zawsze zyskujesz!

Eksperci określili minimalny zestaw funkcji Systemu, który może funkcjonować również w Państwa placówkach
w ramach programu Partnerstwo dla Oświaty:

 • nowoczesny e-Dziennik NAU wyposażony w dodatkowe moduły,
 • generator planów lekcji <planowany na rok szkolny 2017/2018>,
 • Arkusz Organizacyjny Szkoły (AOS) <więcej informacji po wydaniu odpowiednich rozporządzeń przez MEN>,
 • komunikacja z SIO <więcej informacji po wydaniu odpowiednich rozporządzeń przez MEN>,

Co jeszcze ma potrafić Twój System? – wciąż czekamy na propozycje! 

Zapraszamy do wspólnego procesu tworzenia!

W przypadku pytań prosimy o kontakt: pomoc@edziennik.nau.pl tel: 22 696 72 77 (w dni powszednie 9.00-15.00)