Ochrona Prawna dla posiadacza pojazdu mechanicznego zawartego w umowie ubezpieczenia.


Do kogo skierowana jest oferta?
Oferta skierowana jest do posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Przedmiotem ubezpieczenia jest posiadacz pojazdu mechanicznego zawarty w umowie ubezpieczenia.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?
Ochrona ubezpieczenia obejmuje:

  • pomoc prawną,
  • zwrot kosztów za: wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego, postępowania sądowe, jeżeli konieczne – podróż ubezpieczonego do sądów za granicą, tłumaczenie dokumentów,
  • dochodzenie roszczeń związanych z użytkowaniem pojazdu lub jazdą jako pasażer,
  • obronę w sprawach karnych lub o wykroczenia,
  • postępowanie w sprawach zatrzymania dokumentów tj. prawo jazdy lub dowód rejestracyjny pojazdu,
  • ochronę interesów posiadacza pojazdu związanych z umowami dotyczącymi pojazdu mechanicznego,

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie?
Wybierając ubezpieczenie należy zwrócić uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia oraz dodatkowe korzyści np. pożyczka udzielana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe na ewentualną kaucję w celu uniknięcia aresztowania w związku z postępowaniem karnym.